logo firmyNiepubliczna Szkoła dla Dorosłych

w Żywcu

Ogłoszenia.

nr konta bankowego 03 1140 2004 0000 3102 4777 2695

Komunikat 01.07.2024r.

Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego, którzy w maju 2024r. nie zdali egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmotu, mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego 20.08.2024r. o godzinie 9:00. Oświadczenia wyrażające chęc przystąpienia do egzaminu poprawkowego należy złożyć w sekretariacie szkołydo 09.07.2024r. Na egzamin należy zgłosić się przed godz. 9:00.

Komunikat 28.05.2024r.

Informujemy, że w dniach od 01.06 odbędą się egzaminy pisemne dla LOIV, LOIVa, LOVIa, LOVIb i LOVIII od godziny 8:00.

Komunikat 15.05.2024r.

Informujemy, że w dniach 18-19.05 oraz 01-02.06 odbęda się egzaminy pisemne dla LOIV, LOIVa, LOVIa, LOVIb na zajęciach jak w podziale godzin.

Komunikat 15.02.2024r.

Poniżej zamieszczamy plan zajęć na II semestr.

Plan zajęć Liceum i Policealne.

Plan zajęć Opiekun Medyczny luty-marzec.

Plan zajęć Opiekun Medyczny kwiecień-maj.

Plan zajęć Opiekun Medyczny maj-czerwiec.

Komunikat 21.01.2024r.

Poniżej zamieszczamy terminy zjazdów na II semestr.

Terminy zjazdów II semestr.

Komunikat 11.04.2023r.

Poniżej zamieszczamy tematy prac semestralnych dla LO III i LO IIIa.

Tematy prac semestralnych dla LO III.

Tematy prac semestralnych dla LO IIIa.

Tematy prac semestralnych z matematyki dla LO III i LO IIIa.

Komunikat 20.10.2023r.

Poniżej zamieszczamy tematy prac semestralnych.

Tematy prac semestralnych dla LOVII.

Tematy prac semestralnych dla LOVa.

Tematy prac semestralnych dla LOVb.

Komunikat 04.09.2023r.

Poniżej zamieszczamy aktualny plan zajęć na I semestr 2023/2024. Plan LO IIIa obowiązuje słuchaczy przyjętych po szkole branżowej. Plan LO Va obowiązuje słuchaczy przyjętych na sem V w tym roku

Plan zajęć.

Komunikat 21.08.2023r.

Poniżej zamieszczamy terminy zjazdów w semestrze 2023/2024.

Terminy zjazdów w semestrze 2023/2024.

Komunikat 10.02.2023r.

Poniżej zamieszczamy aktualny plan zajęć na semestr luty - czerwiec 2023.

Plan zajęć.

Terminy zjazdów na semestr luty 2023r. - czerwiec 2023r.

Termny zjazdów na semestr luty 2023r. - czerwiec 2023r.

Komunikat 20.09.2022r.

Poniżej zamieszczamy plan zajęć dla LO i Szkół policealnych, który będzie obowiązywał od października.

Plan zajęć LO i policealne od października.

Komunikat 08.09.2022r.

Poniżej zamieszczamy aktualny plan zajęć dla LO i Szkół policealnych.

Plan zajęć LO.

Plan zajęć Policealne.

Komunikat 29.08.2022r.

Witamy w roku szkolnym 2022/2023:
rozpocęcie zajęć dla Opiekuna medycznego semestr I - 02.09.2022 (piątek) godz. 15:00
rozpocęcie zajęć dla Opiekuna medycznego semestr III - 03.09.2022 (sobota) godz. 8:00
pozostałe kierunki oraz licea - 10.09.2022r. godz. 8:00
szczegółowy plan zajęć zostanie podany do wiadomości i zamieszcozny na stronie internetowej - ZAPRASZAMY!

Komunikat 22.04.2022r.

Poniżej zamieszczamy aktualny plan zajęć na maj i czerwiec.

Plan zajęć.

Komunikat 31.03.2022r.

Do dnia 03.04.2022r. (sem. VI, który kończy naukę w kwietniu) proszę oddać prace semestralne. W dniach 23.04-24.04.2022r. należy ostatecznie napisać egzaminy z j.polskiego, j. angielskiego, matematyki u nauczycieli prowadzących zajęcia.

Komunikat 26.02.2022r.

Poniżej zamieszczamy aktualny plan zajęć na drugi semestr - miesiąc marzec. Zajęcia od marca będą odbywały się stacjonarnie w szkole.

Plan zajęć.

Komunikat 11.02.2022r.
Poniżej zamieszczamy materiały i wykłady do zdalnego nauczania na 12.02-13.02.2022 Prosimy o ich pobieranie.

LO sem. II - WOS.

LO sem. II - Historia.

LO sem. II - Chemia.

LO sem. II - Podstawy przesiębiorczości.

LO sem. II - Język angielski.

LO sem. II - Biologia.

LO sem. II - Język polski.

LO sem. IV - Język polski.

LO sem. IV - Język angielski.

LO sem. IV - Historia.

LO sem. IV - Chemia.

LO sem. IV - Biologia.

LO sem. IV - Matematyka.

LO sem. IVa - Język angielski.

LO sem. IVa - Historia.

LO sem. IVa - Chemia.

LO sem. IVa - Fizyka.

LO sem. IVa - Matematyka.

LO sem. IVa - Biologia.

LO sem. IVa - Język polski

LO sem. VI - Język angielski.

LO sem. VI - Matematyka.

LO sem. VI - Język polski

LO sem. VIa - Matematyka.

LO sem. VIa - Język angielski.

LO sem. VIa - Fizyka.

LO sem. VIa - Chemia.

LO sem. VIa - Język polski

LO sem. VIa - Biologia.

Technik administracji II - Sporządzanie dokumentów.

Technik administracji II - Postępowanie w administracji.

Technik administracji II - Podstawy administracji.

Technik administracji II - Sporządzanie sprawozdań.

Technik administracji IV - Postępowanie w administracji.

Technik administracji IV - Sporządzanie dokumentów.

Technik administracji IV - Sporządzanie sprawozdań.

Technik administracji IV - Pracownia biurowa 1.

Technik administracji IV - Pracownia biurowa 2.

Kosmetyka II - Podstawy kosmetologii

Komunikat 04.02.2022r.
Poniżej zamieszczamy materiały i wykłady do zdalnego nauczania na 05.02-06.02.2022 Prosimy o ich pobieranie.

LO sem. II - Historia.

LO sem. II - Matematyka.

LO sem. II - Podstawy przesiębiorczości.

LO sem. II - Język angielski.

LO sem. II - Geografia.

LO sem. II - Język polski.

LO sem. IV - Język polski.

LO sem. IV - Język angielski.

LO sem. IV - Matematyka.

LO sem. IV - Geografia.

LO sem. IVa - Język angielski.

LO sem. IVa - Historia.

LO sem. IVa - Matematyka.

LO sem. IVa - Geografia.

LO sem. IVa - Język polski cz. 1.

LO sem. IVa - Język polski cz. 2.

LO sem. VI - Język angielski.

LO sem. VI - Matematyka.

LO sem. VI - Język polski cz. 1.

LO sem. VI - Język polski cz. 2.

LO sem. VIa - Matematyka.

LO sem. VIa - Język angielski.

LO sem. VIa - Historia.

LO sem. VIa - Język polski

LO sem. VIa - Geografia.

Technik administracji II - Sporządzanie dokumentów.

Technik administracji II - Postępowanie w administracji.

Technik administracji II - Podstawy administracji.

Technik administracji II - Sporządzanie sprawozdań.

Technik administracji II - Język angielski.

Technik administracji IV - Postępowanie w administracji.

Technik administracji IV - Sporządzanie dokumentów.

Technik administracji IV - Sporządzanie sprawozdań.

Technik administracji IV - Pracownia biurowa.

Kosmetyka II - Podstawy marketingu

Kosmetyka II - Język angielski.

Komunikat 03.02.2022r.

Poniżej zamieszczamy aktualny plan zajęć na drugi semestr.

Plan zajęć.

Komunikat 26.01.2022r.

Informujemy, że zajęcia w dniach 28.01 - 30.01 odbędą się stacjonarnie.

Komunikat 12.01.2022r.

Harmonogram zajęć na kolejny semestr w roku szkolnym 2021/2022:
05-06 i 12-13 luty
05-06 i 19-20 marzec
02-03 i 23-24 kwiecień
07-08 i 21-22 maj
04-05 i 11-12 czerwiec
szczegółowy plan zajęć zostanie podany na ostatnich zajęciach w styczniu

Komunikat 03.01.2022r.

Dyrektor Szkoły informuje, że do 12.01.2022r. w sekretariacie szkoły należy złożyć prace semestralne obowiązujące w danym semestrze. W dniach 15.01 i 16.01.2022r. odbędą się egzaminy semestralne. Obecność na egzaminie semestralnym jest obowiązkowa. W dniach 29.01 i 30.01.2022r. każdy słuchacz obowiązkowo sprawdzi czy uzyskał pozytywne oceny z prac semestralnych i egzaminów a tym samym czy zaliczył semestr. Przypomina się również o regulowaniu płatności czesnego za szkołę.

Komunikat 07.09.2021r.

Zajęcia dla Opiekuna medycznego rozpoczynają się w piątek 10.09.2021r. od godz. 15:00 do 18:00 w sali nr 36 piętro II, w sobotę 11.09.2021 od godz. 8:00 oraz w niedzielę 12.09.2021 od godz. 8:00

Komunikat 26.08.2021r.

Nauka w roku szkolnym 2021/2022 odbywać się będzie w następujące weekendy:
- 18/19.09.2021
- 25/26.09.2021
- 09/10.10.2021
- 23/24.10.2021
- 06/07.11.2021
- 20/21.11.2021
- 04/05.12.2021
- 11/12.12.2021
- 15/16.01.2022
- 29/30.01.2022

Komunikat 22.05.2021r.
Poniżej zamieszczamy materiały i wykłady do zdalnego nauczania na 22.05-23.05.2021 Prosimy o ich pobieranie.

Administracja sem. II - Pracownia pr. biurowej - 4godz.

Administracja sem. II - Pracownia pr. biurowej - 5godz.

Administracja sem. II - Język angielski - 3godz.

Aministracja - Postępowanie w administracji t1-t6.

LO sem. II - Informatyka 2 godz.

LO sem. II - WOS 1 godz.

LO sem. II - Historia 1 godz.

LO sem. II - Język polski 3 godz.

LO sem. II - Język polski 2 godz.

LO sem. II - Biologia 2 godz.

LO sem. II - Chemia 2 godz.

LO sem. II - Matematyka t1-t2.

LO sem. II - Język angielski - 1godz.

LO sem. II - Geografia 2 godz.

LO sem. IV - Historia i społ. 1 godz.

LO sem. IV - Język polski 3 godz. + 2godz. zadania

LO sem. IV - Matematyka t1-t2.

LO sem. IV - Przyroda 3 godz.

LO sem. IV - Język angielski t1-t2 (2g)

LO sem. IV - Język angielski t1-t3 (3g)

LO sem. IVa - Język polski - 1godz.

LO sem. IVa - Historia - 1godz.

LO sem. IVa - Fizyka 2 godz.

LO sem. IVa - Biologia 2 godz.

LO sem. IVa - Matematyka t1-t2.

LO sem. IVa - Język angielski - 3godz.

LO sem. IVa - Geografia 2 godz. cz.a

LO sem. IVa - Geografia 2 godz. cz.b

LO sem. IVa - Chemia 2 godz.

Komunikat 08.05.2021r.
Poniżej zamieszczamy materiały i wykłady do zdalnego nauczania na 08.05-09.05.2021 Prosimy o ich pobieranie.

Administracja - Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa 4 godz.

Administracja - Podstawy prawa administracyjnego t1-t5 5 godz.

Administracja - Podstawy prawa cywilnego t1-t5 5 godz.

Administracja - Postępowanie w administracji t1-t3.

LO sem. II - Historia t1-t2 (2 godz.).

LO sem. II - WOS (1 godz.).

LO sem. II - Język polski 2 godz.

LO sem. II - Podstawy przedsiębiorczości 4godz.

LO sem. II - Matematyka t1-t2. 2godz.

LO sem. II - Fizyka t1-t2. 2godz.

LO sem. II - Język angielski. 3godz.

LO sem. IV - Historia i społ. 2 godz.

LO sem. IV - Język polski 2 godz.

LO sem. IV - Język polski 2 godz.

LO sem. IV - Matematyka t1-t2-t3 3godz.

LO sem. IV - Matematyka t1-t2 2godz.

LO sem. IV - Język angielski t1-t3 (3g)

LO sem. IVa - Historia - 2godz.

LO sem. IVa - Matematyka t1-t2 2godz.

LO sem. IVa - Matematyka t1-t2 2godz.

LO sem. IVa - Język polski 2 godz.

LO sem. IVa - Język polski 1 godz.

LO sem. IVa - Język polski 1 godz.

LO sem. IVa - Język polski 1 godz.

LO sem. IVa - Język angielski. 3godz.

Komunikat 17.04.2021r.
Poniżej zamieszczamy materiały i wykłady do zdalnego nauczania na 17.04-18.04.2021 Prosimy o ich pobieranie.

Administracja sem. II - Pracownia pr. biurowej - 4godz.

Administracja sem. II - Pracownia pr. biurowej - 5godz.

Administracja sem. II - Język angielski - 3godz.

Administracja - Postępowanie w administracji t1-t6.

LO sem. II - Informatyka 2 godz.

LO sem. II - WOS 1 godz.

LO sem. II - Historia 1 godz.

LO sem. II - Język polski 3 godz.

LO sem. II - Biologia 2 godz.

LO sem. II - Chemia 2 godz.

LO sem. II - Matematyka t1-t2.

LO sem. II - Język angielski - 1godz.

LO sem. II - Geografia 2 godz.

LO sem. IV - Historia i społ. 2 godz.

LO sem. IV - Język polski 3 godz.

LO sem. IV - Język polski 2 godz.

LO sem. IV - Matematyka t1-t2.

LO sem. IV - Przyroda 3 godz.

LO sem. IV - Język angielski t1-t2 (2g)

LO sem. IV - Język angielski t1-t3 (3g)

LO sem. IVa - Język polski - 1godz.

LO sem. IVa - Język polski - przykładowy egzamin.

LO sem. IVa - Historia - 1godz.

LO sem. IVa - Fizyka 2 godz.

LO sem. IVa - Biologia 2 godz.

LO sem. IVa - Matematyka t1-t2.

LO sem. IVa - Język angielski - 3godz.

LO sem. IVa - Geografia 2 godz.

LO sem. IVa - Chemia 2 godz.

LO sem. VI - Matematyka t1-t6.

LO sem. VI - Matematyka przykładowe zadania i ćwiczenia.

LO sem. VI - Język polski 3 godz.

LO sem. VI - Język polski 3 godz.

LO sem. VI - Język angielski. 5godz.

LO sem. VIa - Matematyka t1-t5.

LO sem. VIa - Matematyka przykładowe zadania i ćwiczenia.

LO sem. VIa - Język angielski. 5godz.

Komunikat 11.04.2021r.
Poniżej zamieszczamy przykładowe testy diagnostyczne dla przystępujących do matury. Zachęcamy do rozwiązania.

Przykładowe testy diagnostyczne.

Komunikat 09.04.2021r.
Poniżej zamieszczamy materiały i wykłady do zdalnego nauczania na 10.04-11.04.2021 Prosimy o ich pobieranie.

Aministracja - Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa 4 godz.

Aministracja - Podstawy prawa administracyjnego t1-t5 5 godz.

Aministracja - Podstawy prawa cywilnego t1-t5 5 godz.

Aministracja - Postępowanie w administracji t1-t3.

LO sem. II - Historia t1-t2 (2 godz.).

LO sem. II - WOS (1 godz.).

LO sem. II - Język polski 2 godz.

LO sem. II - Podstawy przedsiębiorczości 4godz.

LO sem. II - Matematyka t1-t2. 2godz.

LO sem. II - Fizyka t1-t2. 2godz.

LO sem. II - Język angielski. 3godz.

LO sem. IV - Historia i społ. 2 godz.

LO sem. IV - Język polski 2 godz.

LO sem. IV - Język polski 2 godz.

LO sem. IV - Matematyka t1-t2-t3 3godz.

LO sem. IV - Matematyka t1-t2 2godz.

LO sem. IV - Język angielski t1-t3 (3g)

LO sem. IVa - Historia - 2godz.

LO sem. IVa - Matematyka t1-t2 2godz.

LO sem. IVa - Matematyka t1-t2 2godz.

LO sem. IVa - Język polski 2 godz.

LO sem. IVa - Język polski 2 godz.

LO sem. IVa - Język polski 1 godz.

LO sem. IVa - Język angielski. 3godz.

LO sem. VI - Język polski 3 godz.

LO sem. VI - Język polski 3 godz.

LO sem. VI - Matematyka t1-t4 4godz.

LO sem. VI - Język angielski. 3godz.

LO sem. VIa - Matematyka t1-t5 5godz.

LO sem. VIa - Język polski 1 godz.

LO sem. VIa - Język polski 2 godz.

LO sem. VIa - Język angielski. 3godz.

Komunikat 19.03.2021r.
Poniżej zamieszczamy materiały i wykłady do zdalnego nauczania na 20.03-21.03.2021 Prosimy o ich pobieranie.

Administracja sem. II - Język angielski - 3godz.

Administracja sem. II - Pracownia pr. biurowej - 5godz.

Administracja sem. II - Pracownia pr. biurowej - 4godz.

Aministracja - Postępowanie w administracji t1-t6 6godz.

LO sem. II - Język angielski - 1godz.

LO sem. II - Matematyka t1-t2.

LO sem. II - Język polski 3 godz.

LO sem. II - WOS 1 godz.

LO sem. II - Historia 1 godz.

LO sem. II - Biologia 2 godz.

LO sem. II - Informatyka 2 godz.

LO sem. II - Chemia 2 godz.

LO sem. II - Geografia cz.1 1 godz.

LO sem. II - Geografia cz.2 1 godz.

LO sem. IV - Matematyka t1-t3.

LO sem. IV - Język polski 3 godz.

LO sem. IV - Język polski 2 godz.

LO sem. IV - Historia i społ. 2 godz.

LO sem. IV - Język angielski - 2godz.

LO sem. IV - Język angielski - 3godz.

LO sem. IV - Przyroda cz.1 1 godz.

LO sem. IV - Przyroda cz.2 1 godz.

LO sem. IV - Przyroda cz.3 1 godz.

LO sem. IVa - Język angielski - 3godz.

LO sem. IVa - Matematyka t1-t2.

LO sem. IVa - Historia - 1godz.

LO sem. IVa - Biologia 2 godz.

LO sem. IVa - Język polski - 1godz.

LO sem. IVa - Chemia 2 godz.

LO sem. IVa - Fizyka 2 godz.

LO sem. IVa - Geografia cz.1 1 godz.

LO sem. IVa - Geografia cz.2 1 godz.

LO sem. VI - Język angielski - 6godz.

LO sem. VI - Język polski 2 godz.

LO sem. VI - Język polski 2 godz.

LO sem. VI - Matematyka t1-t6.

LO sem. VIa - Język angielski - 5godz.

LO sem. VIa - Matematyka t1-t5.

LO sem. VIa - j.polski 2 godz.

LO sem. VIa - j.polski 1 godz.

LO sem. VIa - j.polski 1 godz.

LO sem. VIa - j.polski 1 godz.

Komunikat 14.03.2021r.
Poniżej będą publikowane tematy prac semestralnych i egzaminacyjnych. Prosimy o pobieranie dla swojego kierunku, semestru i przesyłanie zwrotnie w formie wyraźnego zdjęcia lub skanu podając w tytule wiadomości imię i nazwisko, semestr i przedmiot, którego praca/egzamin dotyczy (praca/egzamin musi być również podpisany imieniem i nazwiskiem oraz kierunkiem na każdej stronie skanu lub zdjęcia. Jeżeli praca/egzamin jest w formie testu do wypełnienia należy przesłać zwrotnie odpowiedzi na oryginalnym formularzu, który został zamieszczony). Egzaminy podobnie jak prace prosimy przesyłać na adres adres e-mail: sekretariat@nsdd.pl . Oceniane będą egzaminy tylko tych słuchaczy, którzy dosłali i mają zaliczone prace semestralne.

Administracja - semestr II

Prace semestralne

Tematy prac semestralnych semestr luty-czerwiec.

Test - Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw.

Tematy egzaminów pisemnych

Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębirstw luty-czerwiec.

Podstay Prawa Administracyjnego luty-czerwiec.

LO - semestr II

Prace semestralne

Tematy prac semestralnych LOII semestr luty-czerwiec.

Test - podstawy przedsiębiorczości LOII.

Zadania - matematyka LOII.

Tematy egzaminów pisemnych

Egzamin j. polski LOII luty-czerwiec.

Egzamin j. angielski LOII luty-czerwiec.

Egzamin matematyka LOII luty-czerwiec.

LO - semestr IV

Prace semestralne

Tematy prac semestralnych LOIV semestr luty-czerwiec.

Zadania - matematyka LOIV.

Tematy egzaminów pisemnych

Egzamin j. polski LOIV luty-czerwiec.

Egzamin j. angielski LOIV luty-czerwiec.

Egzamin matematyka LOIV luty-czerwiec.

LO - semestr IVa

Prace semestralne

Tematy prac semestralnych LOIVa semestr luty-czerwiec.

Zadania - matematyka LOIVa.

Tematy egzaminów pisemnych

Egzamin j. polski LOIVa luty-czerwiec.

Egzamin j. angielski LOIVa luty-czerwiec.

Egzamin matematyka LOIVa luty-czerwiec.

LO - semestr VI

Prace semestralne

Tematy prac semestralnych LOVI semestr luty-czerwiec.

Zadania - matematyka LOVI.

Tematy egzaminów pisemnych

Egzamin j. polski LOVI luty-czerwiec.

Egzamin j. angielski LOVI luty-czerwiec.

Egzamin matematyka LOVI luty-czerwiec.

LO - semestr VIa

Prace semestralne

Tematy prac semestralnych LOVIa semestr luty-czerwiec.

Zadania - matematyka VIa.

Tematy egzaminów pisemnych

Egzamin j. polski LOVIa luty-czerwiec.

Egzamin j. angielski LOVIa luty-czerwiec.

Egzamin matematyka LOVIa luty-czerwiec.

Zajęcia 06-07.03
Poniżej zamieszczamy materiały i wykłady do zdalnego nauczania na 06.03-07.03.2021. Prosimy o ich pobieranie.

Aministracja II - Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw t1-t4.

Aministracja - Podstawy prawa administracyjnego t1-t5 (5g).

Aministracja - Podstawy prawa administracyjnego t1-t5 (5g).

Aministracja - Postępowanie w administracji t1-t3.

LO sem. II - Język polski t1-t2.

LO sem. II - Historia t1-t2 (2g).

LO sem. II - WOS t1.

LO sem. II - Podstawy przedsiębiorczości (4g).

LO sem. II - Fizyka t1, t2

LO sem. II - Matematyka t1-t2.

LO sem. II - Język angielski - temat 1.

LO sem. II - Język angielski - temat 2.

LO sem. II - Język angielski - temat 2 klucz odp.

LO sem. II - Język angielski - temat 3

LO sem. II - Język angielski - temat 3 klucz odp.

LO sem. IV - Język polski t1, t2.

LO sem. IV - Język polski t3, t4.

LO sem. IV - Język angielski t1-t3 (3g)

LO sem. IV - Historia i społeczeństwo t1-t2 (2g).

LO sem. IV - Matematyka t1-t3.

LO sem. IV - Matematyka t4-t5.

LO sem. IVa - Historia t1-t2 (2g).

LO sem. IVa - Matematyka t1-t2.

LO sem. IVa - Matematyka t3-t4.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2.

LO sem. IVa - Język angielski - klucz odp.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 3.

LO sem. IVa - Język polski t1 (2g).

LO sem. IVa - Język polski t2 (1g).

LO sem. IVa - Język polski t3 (2g).

LO sem. VI - Język polski t1-t3.

LO sem. VI - Język polski t4-t6.

LO sem. VI - Matematyka t1-t4.

LO sem. VI - Język angielski - temat 1.

LO sem. VI - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LO sem. VI - Język angielski - temat 2.

LO sem. VI - Język angielski temat 2 - klucz odp.

LO sem. VI - Język angielski - temat 2 plik mp3 234.

LO sem. VI - Język angielski - temat 2 plik mp3 235.

LO sem. VI - Język angielski - temat 2 plik mp3 236.

LO sem. VI - Język angielski - temat 3.

LO sem. VI - Język angielski temat 3 - klucz odp.

LO sem. VIa - Matematyka t1-t5.

LO sem. VIa - Język angielski - temat 1.

LO sem. VIa - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LO sem. VIa - Język angielski - temat 1 przydatne zwroty.

LO sem. VIa - Język angielski temat 2.

LO sem. VIa - Język angielski - temat 2 klucz odp.

LO sem. VIa - Język angielski - temat 2 plik mp3 221.

LO sem. VIa - Język angielski - temat 2 plik mp3 222.

LO sem. VIa - Język angielski - temat 3.

LO sem. VIa - Język angielski temat 3 - klucz odp.

LO sem. VIa - Język polski t1 (2g).

LO sem. VIa - Język polski t2 (1g+1g).

LO sem. VIa - Język polski t3 (2g).

Komunikat 05.03.2021r.
Poniżej publikowane są tematy do uzupełnienia różnic programowych dla semestru LOIVa i LOVIa. Rozwiązania prac należy przesłać do 15.04.2021r. na adres sekretariat@nsdd.pl - termin ostateczny.

LOIVa

LOIVa - Informatyka treść 4 zadań do wykonania

LOIVa - Informatyka zadanie 1

LOIVa - Informatyka zadanie 2

LOIVa - Informatyka zadanie 3

LOIVa - Informatyka zadanie 4

LOIVa - Podstawy przedsiębiorczości

LOVIa

LOVIa - Biologia.

LOVIa - Chemia.

LOVIa - Fizyka.

LOVIa - Geografia cz.1.

LOVIa - Geografia cz.2.

LOVIa - HISTORIA.

LOVIa - WOS.

LOIVIa - Informatyka treść 4 zadań do wykonania

LOIVIa - Informatyka zadanie 1

LOIVIa - Informatyka zadanie 2

LOIVIa - Informatyka zadanie 3

LOIVIa - Informatyka zadanie 4

LOIVIa - Podstawy przedsiębiorczości

Komunikat 12.02.2021r.
Poniżej zamieszczamy materiały i wykłady do zdalnego nauczania na 13.02-14.02.2021 Prosimy o ich pobieranie.

Aministracja - Pracownia pracy biurowej t1-t3.

Aministracja - Pracownia pracy biurowej t4-t9.

Administracja - Język angielski - temat 1-3.

Aministracja - Postępowanie w administracji t1-t6.

LO sem. II - Język polski t1-t2.

LO sem. II - Informatyka t1-t2.

LO sem. II - Geografia t1-t2.

LO sem. II - Chemia t1-t2.

LO sem. II - Historia t1.

LO sem. II - WOS t1.

LO sem. II - Biologia t1-t2.

LOII - Język angielski.

LO sem. II - Matematyka 2 godz.

LO sem. IV - Język polski t1, t2.

LO sem. IV - Przyroda t1-t3.

LO sem. IV - Historia i społeczeństwo.

LO sem. IV - Język angielski (Nauczyciel na zwolnieniu lekarskim)

LO sem. IV - Matematyka 3 godz.

LO sem. IV - Język polski 2godz. + 3godz. zadania.

LO sem. IVa - Fizyka t1-t2.

LO sem. IVa - Geografia t1-t2.

LO sem. IVa - Chemia t1-t2.

LO sem. IVa - Język polski.

LO sem. IVa - Historia.

LO sem. IVa - Biologia t1-t2.

LOIVa - Język angielski - temat 1-3.

LO sem. IVa - Matematyka 2 godz.

LO sem. VI - Matematyka t1, t2, t3, t4, t5, t6.

LO sem. VI - Język polski t1, t2, t3-t5 zadania.

LOVI - Język angielski - temat 1-5.

LO sem. VIa - Matematyka t1, t2, t3, t4, t5, t6.

LO sem. VIa - Język polski t1.

LO sem. VIa - Język polski t2.

LO sem. VIa - Język polski t3.

LO sem. VIa - Język polski t4, t5.

LOVIa - Język angielski - temat 1-5.

Komunikat 06.02.2021r.
Poniżej zamieszczamy materiały i wykłady do zdalnego nauczania na 06.02-07.02.2021 Prosimy o ich pobieranie.

Aministracja - Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstwa t1-t4.

Aministracja - Podstawy prawa administracyjnego t1-t5.

Aministracja - Podstawy prawa administracyjnego t1-t5.

Aministracja - Postępowanie w administracji t1-t3.

LO sem. II - Fizyka t1

LO sem. II - Język polski t1.

LO sem. II - Podstawy przedsiębiorczości t1-t4.

LO sem. II - Podstawy przedsiębiorczości załącznik do tematu.

LO sem. II - Historia t1-t4.

LO sem. II - WOS.

LO sem. II - Matematyka t1-t2.

LO sem. II - Język angielski t1-t3.

LO sem. IV - Język polski t1, t2.

LO sem. IV - Historia i społeczeństwo t1-t2.

LO sem. IV - Matematyka t1-t3.

LO sem. IV - Matematyka t1-t2.

LO sem. IV - Język angielski (Nauczyciel na zwolnieniu lekarskim)

LO sem. IVa - Język polski.

LO sem. IVa - Język polski.

LO sem. IVa - Język polski.

LO sem. IVa - Język polski.

LO sem. IVa - Język polski.

LO sem. IVa - Historia t1-t2.

LO sem. IVa - Matematyka t1-t2.

LO sem. IVa - Matematyka t1-t2.

LO sem. IVa - Język angielski t1-t3.

LO sem. VI - Matematyka t1, t2.

LO sem. VI - Język polski t1, t2.

LO sem. VI - Język angielski t1-t3.

LO sem. VIa - Matematyka t1, t2.

LO sem. VIa - Język polski t1, t2.

LO sem. VIa - Język polski t2, t3.

LO sem. VIa - Język polski t4, t5.

LO sem. VI - Język angielski t1-t4.

Komunikat 23.01.2021r.
Poniżej zamieszczamy materiały i wykłady do zdalnego nauczania na 23.01-24.01.2021 Prosimy o ich pobieranie.

Aministracja - Organizacja pracy biurowej t1-t4.

Aministracja - Postępowanie w administracji t1-t8.

Administracja - Język angielski - teamty 23.01

Administracja - Język angielski - temat 1 przykładowy plan.

Administracja - Język angielski - temat 1.

Administracja - Język angielski - temat 2.

Administracja - Język angielski - temat 2 klucz odp.

Administracja - Język angielski - temat 3.

LO sem. I - Informatyka t1-t2.

LO sem. I - Język angielski - teamty 24.01

LO sem. I - Język angielski - temat 1 teoria.

LO sem. I - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LO sem. I - Język angielski - temat 1 plik mp3 28

LO sem. I - Język angielski - temat 1 plik mp3 29

LO sem. I - Język angielski - temat 1 plik mp3 30

LO sem. I - Język angielski - temat 1 plik mp3 31

LO sem. I - Język angielski - temat 2.

LO sem. I - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi.

LO sem. I - Język polski t1-t2.

LO sem. I - Chemia.

LO sem. I - Matematyka t1 i t2

LO sem. I - Historia.

LO sem. I - WOS.

LO sem. III - Język angielski t1-t3

LO sem. III - Język angielski t4-t6

LO sem. III - Język polski t1-t2.

LO sem. III - Język polski t3-t5

LO sem. III - Matematyka t1 i t2

LO sem. IIIa - Chemia.

LO sem. IIIa - Fizyka

LO sem. IIIa - Język polski

LO sem. IIIa - Język angielski - tematy 23-24.01.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1 mp3 44.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 2.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi.

LO sem. IIIa - Język angielski - mp3 45.

LO sem. IIIa - Język angielski - mp3 46.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 3.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 3 słownictwo.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 3 klucz odp. gramatyka

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 3 klucz odp. słownictwo

LO sem. IIIa - Matematyka t1 i t2

LO sem. IIIa - Historia i społeczeństwo t1 i t2

LO sem. V - Język polski

LO sem. V - Język angielski - tematy 23-24.01

LO sem. V - Język angielski - temat 1.

LO sem. V - Język angielski - temat 1 klucz odpowiedzi.

LO sem. V - Język angielski - temat 2.

LO sem. V - Język angielski - temat 3.

LO sem. V - Język angielski - temat 3 film.

LO sem. V - Język angielski - temat 4.

LO sem. V - Język angielski - temat 4 film.

LO sem. V - Język angielski - temat 5.

LO sem. V - Język angielski - temat 5 film.

LO sem. V - Język angielski - temat 6 gramatyka.

LO sem. V - Język angielski - temat 6 słownictwo.

LO sem. V - Język angielski - temat 6 klucz gramatyka.

LO sem. V - Język angielski - temat 6 klucz słownictwo.

LO sem. V - Matematyka

LO sem. Va - Matematyka

LO sem. Va - Język angielski - tematy 24.01

LO sem. Va - Język angielski - temat 1.

LO sem. Va - Język angielski - temat 2.

LO sem. Va - Język angielski - temat 2 klucz odp.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3 gramatyka.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3 słownictwo.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3 klucz gramatyka.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3 klucz słownictwo.

LO sem. Va - Język polski

Komunikat 16.01.2021r.
Poniżej będą publikowane tematy prac egzaminacyjnych. Prosimy o pobieranie prac egzaminacyjnych dla swojego kierunku, semestru i przesyłanie zwrotnie w formie wyraźnego zdjęcia lub skanu podając w tytule wiadomości imię i nazwisko, semestr i przedmiot, którego egzamin dotyczy (egzamin musi być również podpisany imieniem i nazwiskiem oraz kierunkiem na każdej stronie skanu lub zdjęcia. Jeżeli egzamin jest w formie testu do wypełnienia należy przesłać zwrotnie odpowiedzi na oryginalnym formularzu, który został zamieszczony). Egzaminy podobnie jak prace prosimy przesyłać na adres adres e-mail: sekretariat@nsdd.pl . Oceniane będą egzaminy tylko tych słuchaczy, którzy dosłali i mają zaliczone prace semestralne.

Technik administracji

Egzamin pisemny - postępowanie w administracji.

Egzamin pisemny - podstawy prawa cywilnego.

Egzamin pisemny - podstawy prawa administracyjnego.

LO - semestr I

Egzamin pisemny - j. polski.

Egzamin pisemny - matematyka.

Egzamin pisemny - j. angielski.

LO - semestr III

Egzamin pisemny - j. polski.

Egzamin pisemny - matematyka.

Egzamin pisemny - j. angielski.

LO - semestr IIIa

Egzamin pisemny - j. polski.

Egzamin pisemny - matematyka.

Egzamin pisemny - j. angielski.

LO - semestr V

Egzamin pisemny - j. polski.

Egzamin pisemny - matematyka.

Egzamin pisemny - j. angielski.

LO - semestr Va

Egzamin pisemny - j. polski.

Egzamin pisemny - matematyka.

Egzamin pisemny - j. angielski.

Komunikat 09.01.2021r.
Poniżej zamieszczamy materiały i wykłady do zdalnego nauczania na 09.01-10.01. Prosimy o ich pobieranie.

Aministracja - BHP t.1

Aministracja - BHP t.2

Aministracja - BHP t.3

Aministracja - BHP t.4

Aministracja - BHP t.5

Aministracja - BHP t.6

Aministracja - Podstawy prawa administracyjnego

Aministracja - Podstawy prawa cywilnego

LO sem. I - Język polski t.1

LO sem. I - Język polski t.2

LO sem. I - Matematyka t1 i t2

LO sem. I - Fizyka

LO sem. I - Historia t1 i t2

LO sem. I - WOS

LO sem. I - Język angielski - teamty 10.01

LO sem. I - Język angielski - temat 1 teoria.

LO sem. I - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LO sem. I - Język angielski - temat 2

LO sem. I - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi.

LO sem. III - Język polski t.1

LO sem. III - Język polski t.2

LO sem. IIIa - Geografia t1.

LO sem. IIIa - Geografia t2.

LO sem. III - Matematyka t1, t2, t3

LO sem. III - Matematyka t4, t5, t6

LO sem. III - Język angielski

LO sem. III - Historia i społeczeństwo t1 i t2

LO sem. IIIa - Matematyka t1, t2

LO sem. IIIa - Matematyka t4, t5

LO sem. IIIa - Historia t1 i t2

LO sem. IIIa - Język angielski - tematy 09.01.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1 słowniczek

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1 filmy.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 2.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi.

LO sem. IIIa - Język angielski - mp3 43.

LO sem. IIIa - Język polski t1

LO sem. IIIa - Język polski t2

LO sem. IIIa - Język polski t3

LO sem. V - Język polski

LO sem. V - Język polski

LO sem. V - Język polski

LO sem. V - Język polski

LO sem. V - Przyroda t1, t2.

LO sem. V - Przyroda t3, t4.

LO sem. V - Matematyka.

LO sem. V - Język angielski - tematy 10.01

LO sem. V - Język angielski - temat 1.

LO sem. V - Język angielski - temat 1 klucz odpowiedzi.

LO sem. V - Język angielski - temat 2.

LO sem. Va - Przyroda t1, t2.

LO sem. Va - Przyroda t3, t4.

LO sem. Va - Język polski t1.

LO sem. Va - Język polski t2.

LO sem. Va - Język polski t3.

LO sem. Va - Język polski t4.

LO sem. Va - Matematyka.

LO sem. Va - Język angielski - teamty 09-10.01

LO sem. Va - Język angielski - temat 1.

LO sem. Va - Język angielski - temat 2.

LO sem. Va - Język angielski - temat 2 klucz odp.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3.

LO sem. Va - Język angielski - temat 4.

LO sem. Va - Język angielski - temat 4 film.

LO sem. Va - Język angielski - temat 5.

LO sem. Va - Język angielski - temat 5 film.

Komunikat 11.12.2020r.
Poniżej zamieszczamy materiały i wykłady do zdalnego nauczania na 12.12-13.12.2020 Prosimy o ich pobieranie.

Aministracja - Organizacja pracy biurowej.

Aministracja - Postępowanie w admnistracji.

Administracja - Język angielski - teamty 12.12

Administracja - Język angielski - temat 1.

Administracja - Język angielski - temat 2.

Administracja - Język angielski - temat 2 ćw.

Administracja - Język angielski - temat 3.

LO sem. I - Historia.

LO sem. I - WOS.

LO sem. I - Matematyka

LO sem. I - Język polski

LO sem. I - Biologia.

LO sem. I - Język angielski - teamty 13.12

LO sem. I - Język angielski - temat 1 teoria.

LO sem. I - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LO sem. I - Język angielski - mp3 25.

LO sem. I - Język angielski - temat 2.

LO sem. I - Język angielski - temat 2 klucz odp.

LO sem. I - Język angielski temat 2 mp3 26.

LO sem. I - Język angielski temat 2 mp3 27.

LO sem. I - Informatyka.

LO sem. III - Historia i społeczeństwo.

LO sem. III - Matematyka

LO sem. III - Język angielski - temat 1

LO sem. III - Język angielski - temat 2

LO sem. III - Język polski t.1

LO sem. III - Język polski t.2

LO sem. IIIa - Historia.

LO sem. IIIa - Matematyka

LO sem. IIIa - Fizyka

LO sem. IIIa - Biologia.

LO sem. IIIa - Język angielski - tematy.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 2.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 2 klucz odp.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 2 mp3 28.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 2 mp3 29.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 2 mp3 30.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 2 mp3 31.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 3.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 3 przydatne zwroty.

LO sem. V - Matematyka.

LO sem. V - Język polski

LO sem. V - Język angielski - teamty 12-13.12.2020.

LO sem. V - Język angielski - temat 1.

LO sem. V - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LO sem. V - Język angielski - temat 1 przydatne zwroty.

LO sem. V - Język angielski - temat 2.

LO sem. V - Język angielski - temat 2 klucz odp.

LO sem. V - Język angielski - temat 2 mp3 221.

LO sem. V - Język angielski - temat 2 mp3 222.

LO sem. V - Język angielski - teamt 3.

LO sem. V - Język angielski - temat 4.

LO sem. V - Język angielski - temat 5.

LO sem. V - Język angielski - temat 5.

LO sem. V - Język angielski - temat 6.

LO sem. V - Język angielski - temat 6 klucz odp.

LO sem. Va - Matematyka.

LO sem. Va - Język angielski - teamty 12-13.12

LO sem. Va - Język angielski - temat 1.

LO sem. Va - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LO sem. Va - Język angielski - temat 2.

LO sem. Va - Język angielski - temat 2 klucz odp.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3 klucz odp.

Komunikat 04.12.2020r.
Poniżej zamieszczamy materiały i wykłady do zdalnego nauczania na 05.12-06.12. Prosimy o ich pobieranie.

Aministracja - BHP t.1

Aministracja - BHP t.2

Aministracja - BHP t.3

Aministracja - BHP t.4

Aministracja - BHP t.5

Aministracja - BHP t.6

Aministracja - BHP t.7

Aministracja - BHP t.8

Aministracja - BHP t.9

Aministracja - BHP t.10

Aministracja - BHP t.11

Aministracja - BHP t.12

Aministracja - Podstawy prawa administracyjnego

Aministracja - Podstawy prawa cywilnego

LO sem. I - Historia.

LO sem. I - WOS.

LO sem. I - Matematyka cz.1.

LO sem. I - Matematyka cz.2.

LO sem. I - Fizyka.

LO sem. I - Geografia t1.

LO sem. I - Język angielski - teamty 06.12

LO sem. I - Język angielski - temat 1 teoria.

LO sem. I - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LO sem. I - Język angielski - mp3 15.

LO sem. I - Język angielski - mp3 16.

LO sem. I - Język angielski - temat 2.

LO sem. I - Język polski t.1.

LO sem. III - Historia i społeczeństwo.

LO sem. III - Matematyka t. 1, 2

LO sem. III - Matematyka t. 3

LO sem. III - Matematyka t. 4, 5

LO sem. III - Matematyka t. 6

LO sem. III - Język angielski - temat 1

LO sem. III - Język polski t.1.

LO sem. III - Język polski t.2.

LO sem. III - Język polski t.3.

LO sem. IIIa - Geografia t1.

LO sem. IIIa - Język polski cz.1.

LO sem. IIIa - Język polski cz.2.

LO sem. IIIa - Historia.

LO sem. IIIa - Matematyka t. 1, 2

LO sem. IIIa - Matematyka t. 3, 4

LO sem. IIIa - Język angielski - tematy.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1 plik mp3 - 26.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1 plik mp3 - 27.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 2.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 2 klucz odp.

LO sem. V - Matematyka.

LO sem. V - Przyroda t1.

LO sem. V - Przyroda t2.

LO sem. V - Język angielski - tematy 06.12.2020.

LO sem. V - Język angielski - temat 1.

LO sem. V - Język angielski - temat 1 film.

LO sem. V - Język angielski - temat 2.

LO sem. V - Język angielski - temat 2 klucz odp..

LO sem. V - Język polski t.1.

LO sem. V - Język polski t.2.

LO sem. Va - Język polski cz.1.

LO sem. Va - Język polski cz.2.

LO sem. Va - Matematyka.

LO sem. Va - Przyroda t1.

LO sem. Va - Przyroda t2.

LO sem. Va - Język angielski - teamty 05-06.12

LO sem. Va - Język angielski - temat 1.

LO sem. Va - Język angielski - temat 2.

LO sem. Va - Język angielski - temat 2 klucz odp.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3 klucz odp.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3 - mp3 202.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3 mp3 203.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3 mp3 204.

LO sem. Va - Język angielski - temat 4.

LO sem. Va - Język angielski - temat 4 klucz odp.

LO sem. Va - Język angielski - temat 5.

LO sem. Va - Język angielski - temat 5 klucz odp.

LO sem. Va - Język angielski - temat 5 - mp3 205.

Komunikat 20.11.2020r.
Poniżej zamieszczamy materiały i wykłady do zdalnego nauczania na 21.11-22.11. Prosimy o ich pobieranie.

Aministracja - Organizacja pracy biurowej.

Aministracja - Postępowanie w admnistracji.

Administracja - Język angielski - teamty 21.11

Administracja - Język angielski - temat 1.

Administracja - Język angielski - temat 2.

Administracja - Język angielski - temat 3.

Administracja - Język angielski - ćwiczenia 5.

Administracja - Język angielski - ćwiczenia 6 i 7 ćwiczenia.

Administracja - Język angielski - klucz odp.

LO sem. I - Historia.

LO sem. I - WOS.

LO sem. I - Matematyka cz.1.

LO sem. I - Matematyka cz.2.

LO sem. I - CHEMIA.

LO sem. I - Biologia.

LO sem. I - Informatyka.

LO sem. I - Język polski - temat 1.

LO sem. I - Język polski - temat 3.

LOI - Język angielski - teamty 21.11

LOI - Język angielski - temat 1.

LOI - Język angielski - temat 2.

LOI - Język angielski - temat 2 - klucz.

LO sem. III - Historia i społeczeństwo.

LO sem. III - Matematyka

LO sem. III - Język polski - temat 1.

LO sem. III - Język polski - temat 2.

LOIII - 21.11 i 22.11 Język angielski - lekcje odwołane, nauczyciel nieobecny

LO sem. IIIa - Język polski cz.1.

LO sem. IIIa - Historia.

LO sem. IIIa - Matematyka

LO sem. IIIa - CHEMIA.

LO sem. IIIa - Biologia.

LO sem. IIIa - Fizyka

LO sem. IIIa - Język angielski - tematy.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 2.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 3.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 3 klucz odp.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 3 - mp3 25.

LO sem. V - Język polski - teamt1.

LO sem. V - Język polski - teamt2.

LO sem. V - Język angielski - teamty 21.11.

LO sem. V - Język angielski - temat 1.

LO sem. V - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LO sem. V - Język angielski - temat 1 mp3 - 215.

LO sem. V - Język angielski - temat 1 mp3 - 216.

LO sem. V - Język angielski - temat 1 mp3 - 217.

LO sem. V - Język angielski - temat 2.

LO sem. V - Język angielski - temat 3.

LO sem. V - Język angielski - temat 3 klucz.

LO sem. V - Język angielski - teamty 22.11.

LO sem. V - Język angielski - temat 4.

LO sem. V - Język angielski - temat 4 klucz odp.

LO sem. V - Język angielski - temat 5.

LO sem. V - Język angielski - temat 5.

LO sem. V - Język angielski - temat 6.

LO sem. V - Język angielski - temat 6 klucz odp.

LO sem. V - Język angielski - temat 6 - mp3 218

LO sem. V - Język angielski - temat 6 - mp3 219.

LO sem. V - Język angielski - temat 6 - mp3 220.

LO sem. V - Matematyka.

LO sem. Va - Język polski.

LO sem. Va - Matematyka.

LO sem. Va - Język angielski - teamty 22.11

LO sem. Va - Język angielski - temat 1.

LO sem. Va - Język angielski - temat 1 słówka.

LO sem. Va - Język angielski - temat 2 i 3.

LO sem. Va - Język angielski - temat 2 i 3 słowniczek.

LO sem. Va - Język angielski - temat 2 i 3 klucz odp.

LO sem. Va - Język angielski - temat 2 - mp3 198.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3 mp3 199.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3 mp3 200.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3 mp3 201.

Komunikat 06.11.2020r.
Poniżej zamieszczamy materiały i wykłady do zdalnego nauczania na 07.11-08.11. Prosimy o ich pobieranie.

Aministracja - BHP cz.1

Aministracja - BHP cz.2

Aministracja - BHP cz.3

Aministracja - BHP cz.4

Aministracja - BHP cz.5

Aministracja - BHP cz.6

Aministracja - Podstawy prawa administracyjnego

Aministracja - Podstawy prawa cywilnego

LO sem. I - Fizyka.

LOI - Język angielski - teamty 08.11

LOI - Język angielski - temat 1 teoria.

LOI - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LOI - Język angielski - temat 2.

LOI - Język angielski - temat 2 klucz odp.

LOI - Język angielski - temat 2 - mp3 - 13.

LOI - Język angielski - temat 2 - mp3 - 14.

LO sem. I - Matematyka cz.1.

LO sem. I - Matematyka cz.2.

LO sem. I - Język polski.

LO sem. I - Język polski cz.2.

LO sem. I - Historia.

LO sem. I - WOS.

LO sem. I - Geografia t. 07.11.

LO sem. III - Matematyka cz.1.

LO sem. III - Matematyka cz.2.

LO sem. III - Język polski.

LO sem. III - Język polski cz.2.

LO sem. III - Historia i społeczeństwo.

LO sem. III - Język angielski - temat 1

LO sem. IIIa - Język polski cz.1.

LO sem. IIIa - Język polski cz.2.

LO sem. IIIa - Język polski cz.3.

LO sem. IIIa - Język polski cz.4.

LO sem. IIIa - Język polski cz.5.

LO sem. IIIa - Matematyka cz.1.

LO sem. IIIa - Matematyka cz.2.

LO sem. IIIa - Język angielski - tematy.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1 plik mp3 - 15.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1 plik mp3 - 16.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 2.

LO sem. IIIa - Historia.

LOIIIa - 08.11 Geografia - lekcje odwołane, nauczyciel nieobecny

LO sem. V - Matematyka.

LO sem. V - Język polski cz.1.

LO sem. V - Język polski cz.2.

LO sem. V - Język polski cz.3.

LO sem. V - Język angielski - teamty 08.11.

LO sem. V - Język angielski - temat 1.

LO sem. V - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LO sem. V - Język angielski - temat 1 mp3 - 205.

LO sem. V - Język angielski - temat 2.

LO sem. V - Język angielski - temat 2 klucz odp.

LO sem. V - Język angielski - temat 2 nagranie mp3 - 214.

LO sem. V - Przyroda t3 07.11.

LO sem. V - Przyroda t4 07.11.

LOV - 08.11 Przyroda - lekcje odwołane, nauczyciel nieobecny

LO sem. Va - Język polski.

LO sem. Va - Matematyka.

LO sem. Va - Język angielski - teamty 07.11 i 08.11

LO sem. Va - Język angielski - temat 1.

LO sem. Va - Język angielski - temat 2.

LO sem. Va - Język angielski - temat 2 klucz odp.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3 klucz odp.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3 bank słów.

LO sem. Va - Język angielski - temat 4.

LO sem. Va - Język angielski - temat 4 klucz odp.

LO sem. Va - Język angielski - temat 5.

LO sem. Va - Język angielski - temat 5 klucz odp..

LO sem. Va - Język angielski - temat 5 mp3 184.

LO sem. Va - Język angielski - temat 5 mp3 185.

LO sem. V - Przyroda t3 07.11.

LO sem. V - Przyroda t4 07.11.

LOVa - 08.11 Przyroda - lekcje odwołane, nauczyciel nieobecny

Komunikat 22.10.2020r.
Poniżej zamieszczamy materiały i wykłady do zdalnego nauczania na 24.10-25.10. Prosimy o ich pobieranie.

Aministracja - Postępowanie w administracji cz.1

Aministracja - Postępowanie w administracji cz.2

Administracja - Język angielski - teamty 24.10

Administracja - Język angielski - temat 1 teoria.

Administracja - Język angielski - temat 1 ćwiczenia.

Administracja - Język angielski - temat 1 klucz odp.

Administracja - Język angielski - temat 2 teoria.

Administracja - Język angielski - temat 2 ćwiczenia.

Administracja - Język angielski - temat 2 klucz odp.

Administracja - Język angielski - temat 3 teoria.

Administracja - Język angielski - temat 3 ćwiczenia.

Administracja - Język angielski - temat 3 klucz odp.

Aministracja - Organizacja pracy biurowej.

LO sem. I - Język polski - cz.1.

LO sem. I - Bilogia - Skład chemiczny organizmów cz.1.

LO sem. I - Bilogia - Skład chemiczny organizmów cz.2

LO sem. I - Bilogia - Znaczenie wody

LO sem. I - Bilogia - Link do filmu

LO sem. I - Chemia - Wykłady

LO sem. I - Język angielski - teamty.

LO sem. I - Język angielski - temat 1 teoria.

LO sem. I - Język angielski - temat 1 klucz odp.

LO sem. I - Język angielski - temat 2.

LO sem. I - Historia.

LO sem. I - WOS.

LO sem. I - Matematyka cz.1.

LO sem. I - Matematyka cz.2.

LO sem. I - Informatyka.

LO sem. III - Język polski - cz.1.

LO sem. III - Język polski - cz.2.

LO sem. III - Język polski - cz.3.

LO sem. III - Język angielski - cz.1.

LO sem. III - Język angielski - cz.2.

LO sem. III - Historia.

LO sem. III - Matematyka.

LO sem. IIIa - Bilogia - Skład chemiczny organizmów cz.1.

LO sem. IIIa - Bilogia - Skład chemiczny organizmów cz.2

LO sem. IIIa - Bilogia - Znaczenie wody

LO sem. IIIa - Bilogia - Link do filmu

LO sem. IIIa - Fizyka - Wykłady, zadania

LO sem. IIIa - Chemia - Wykłady

LO sem. IIIa - Język angielski - teamty

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 1 teoria.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 2.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 2 klucz odp.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 3.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 3 klucz odp.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 3 plik mp3 - 13.

LO sem. IIIa - Język angielski - temat 3 plik mp3 - 14.

LO sem. IIIa - Historia.

LO sem. IIIa - Jęyzyk polski.

LO sem. IIIa - Matematyka.

LO sem. V - Matematyka - Wykłady, zadania

LO sem. V - Język polski - cz.1.

LO sem. V - Język polski - cz.2.

LO sem. V - Język angielski - teamty 24.10 i 25.10

LO sem. V - Język angielski - temat 1 i 2 teoria.

LO sem. V - Język angielski - temat 1 i 2 słowniczek.

LO sem. V - Język angielski - temat 1 i 2 klucz odp.

LO sem. V - Język angielski - temat 1 nagranie mp3.

LO sem. V - Język angielski - temat 2 nagranie mp3 - 199.

LO sem. V - Język angielski - temat 2 nagranie mp3 - 200.

LO sem. V - Język angielski - temat 2 nagranie mp3 - 201.

LO sem. V - Język angielski - temat 3.

LO sem. V - Język angielski - temat 3 klucz odp.

LO sem. V - Język angielski - temat 4 teoria.

LO sem. V - Język angielski - temat 4 klucz odp.

LO sem. V - Język angielski - temat 5.

LO sem. V - Język angielski - temat 5 klucz.

LO sem. V - Język angielski - temat 5 nagranie mp3 - 202.

LO sem. V - Język angielski - temat 5 nagranie mp3 - 203.

LO sem. V - Język angielski - temat 5 nagranie mp3 - 204.

LO sem. V - Język angielski - temat 6.

LO sem. V - Język angielski - temat 6 klucz odp.

LO sem. Va - Matematyka - Wykłady, zadania

LO sem. Va - Język angielski - teamty 25.10

LO sem. Va - Język angielski - temat 1 i 2 teoria.

LO sem. Va - Język angielski - temat 1 i 2 słowniczek.

LO sem. Va - Język angielski - temat 1 i 2 klucz odp.

LO sem. Va - Język angielski - temat 1 nagranie mp3 - 181.

LO sem. Va - Język angielski - temat 2 nagranie mp3 - 182.

LO sem. Va - Język angielski - temat 2 nagranie mp3 - 183.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3.

LO sem. Va - Język angielski - temat 3 klucz odp.

LO sem. Va - Język polski - Wykłady.

Komunikat 16.10.2020r.
Szanowni Słuchacze od dn. 17.10.2020r. przechodzimy na zdalne nauczanie (podobnie jak miało to miejsce na wiosnę br.). Do Was należeć będzie czytanie wszystkich komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej szkoły, pisanie prac semestralnych (tematy znajdują się poniżej w komunikacie z 11.10.2020r.), przepisywanie lub drukowanie i zbieranie wszystkich wykładów, które nauczyciele będą przesyłać, wykonywanie zadanych zadań w zeszytach. Prace semestralne należy przesyłać e-mailowo na adres szkoły sekretariat@nsdd.pl. Każda praca z danego przedmiotu w osobnej wiadomości, musi zawierać:
- imię i nazwisko (w tytule wiadomości oraz na zdjęciu lub skanie pracy na każdej stronie),
- semestr i kierunek (w tytule wiadomości oraz na zdjęciu lub skanie pracy na każdej stronie),
- nazwę przedmiotu (w tytule wiadomości oraz na zdjęciu lub skanie pracy na każdej stronie),
- temat pracy (w tytule wiadomości oraz na zdjęciu lub skanie pracy na każdej stronie).
Każda praca musi być czytelna, napisana starannie i wyczerpująco. Prace, które nie będą podpisane w powyższy sposób oraz nie będą napisane starannie i wyczerpująco nie będą przesyłane do nauczycieli. Tematy prac semestralnych oznaczone IIIA, VA dotyczą słuchaczy po szkole zawodowej lub branżowej.
Wpłaty czesnego prosimy dokonywać na nr konta bankowego:
03 1140 2004 0000 3102 4777 2695

Życzymy dużo zdrowia dla wszystkich.
Dyrektor Szkoły Danuta Dudzik

Komunikat 11.10.2020r.

Poniżej zamieszczamy tematy prac semestralnych dla LO i Administracji.

Prace semestralne Administracja I.

Prace semestralne LO I.

Prace semestralne LO III.

Prace semestralne LO IIIA.

Prace semestralne LO V.

Prace semestralne LO VA.

Komunikat 23.09.2020r.

Poniżej zamieszczamy plan zajęć na całe półrocze.

Plan zajęć.

Komunikat 08.09.2020r.

Drodzy Słuchacze!
Poniżej w plikach zamieszczamy do ściągnięcia regulamin oraz sprawy organizacyjne, terminy oraz plan zajęć. Prosimy o zapoznanie się. Słuchacze semestru V proszeni są do dnia 30.09.2020r. o złożenie deklaracji przystąpienia do matury.

Regulamin i sprawy organizacyjne.

Regulamin funkcjonowania szkoły.

Plan zajęć.

Komunikat 12.06.2020r.
Poniżej zamieszczamy materiały i zadania do rozwiązania przypadające na zjazd 13-14.06. Prosimy o ich pobieranie i rozwiązywanie.

Administracja sem. IV - Podstawy prawa pracy.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych - tematy.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych 1.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych 2.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych 3.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych 4.

LO sem. II - Matematyka wykład.

LO sem. II - Matematyka ćwiczenia.

LO sem. II - WOS.

LO sem. II - Historia.

LO sem. II - Informatyka wykład.

LO sem. II - Informatyka dane do wykonania ćwiczenia.

LO sem. IV - Matematyka wykład.

LO sem. IV - Matematyka ćwiczenia.

LO sem. IV - Historia i społeczeństwo.

LO sem. IV - Język angielski - teamty 13.06

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 film.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 teoria.

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi.

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 klucz odpowiedzi.

LO sem. IV - Język angielski - teamty 14.06

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 i 4 film.

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 klucz odpowiedzi.

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 nagranie do ćwiczeń.

LO sem. IV - Język angielski - temat 5 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 5 klucz odpowiedzi.

LO sem. IV - Język angielski - temat 5 słowniczki.

LO sem. IVa - Język polski - cz. 1 wykład.

LO sem. IVa - Język polski - cz. 2 test.

LO sem. IVa - Język polski cz.3 wykład.

LO sem. IVa - Historia i społeczeństwo.

LO sem. IVa - Język angielski - teamty 13.06

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 nagranie do ćw.2.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 przydatne słownictwo.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 przykładowy egzamin.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 słownictwo.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 słowniczek.

LO sem. IVa - Matematyka cz.1.

LO sem. IVa - Matematyka cz.2.

Komunikat 06.06.2020r.
Poniżej zamieszczamy materiały i zadania do rozwiązania przypadające na zjazd 06-07.06. Prosimy o ich pobieranie i rozwiązywanie.

Administracja sem. IV - Podstawy prawa pracy.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych - tematy.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych 1.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych 2.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych 3.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych 4.

Administracja sem. IV - Podstawy prawa administracyjnego.

Administracja sem. IV - Postępowanie administracyjne.

Administracja sem. IV - Wykonywanie pracy biurowej.

Opiekun medyczny sem. II - Zarys anatomii fizjologii i patologii - wykład.

Opiekun medyczny sem. II - Zdrowie publiczne tematy maj/czerwiec.

Opiekun medyczny sem. II - Technologie informacyjne.

LO sem. II - Biologia.

LO sem. II - Chemia.

LO sem. II - WOS.

LO sem. II - Historia.

LO sem. II - Matematyka wykład.

LO sem. II - Matematyka ćwiczenia.

LO sem. IV - Przyroda cz.1.

LO sem. IV - Przyroda cz.2.

LO sem. IV - Przyroda cz.3.

LO sem. IV - Historia i społeczeństwo.

LO sem. IV - Matematyka wykład.

LO sem. IV - Matematyka ćwiczenia.

LO sem. IV - Język polski - cz. 1

LO sem. IV - Język polski - cz. 2

LO sem. IV - Język angielski - teamty 06.06

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 klucz.

LO sem. IV - Język angielski - temat 2.

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 klucz.

LO sem. IVa - Przyroda cz.1.

LO sem. IVa - Przyroda cz.2.

LO sem. IVa - Przyroda cz.3.

LO sem. IVa - Matematyka.

LO sem. IVa - Język angielski - teamty 06-07.06

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 nagrania do ćw. 16

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 wykład.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 3 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 3 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 3 nagrania do ćw. 1 i 3

LO sem. IVa - Język angielski - temat 3 nagrania do ćw. 4

LO sem. IVa - Język angielski - temat 3 nagrania do ćw. 6

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 5 ćwiczenia

LO sem. IVa - Język angielski - temat 5 klucz

LO sem. IVa - Język angielski - temat 6 ćwiczenia

LO sem. IVa - Język angielski - temat 6 klucz

LO sem. IVa - Język angielski - temat 6 nagranie do ćwiczeń 2 i 3

Komunikat 25.05.2020r.
Poniżej sukcesywnie rozpoczynamy zamieszczanie tematów egzaminów pisemnych dla słuchaczy LO II, LO IV, LO IVA, administracji i opiekuna medycznego. Prosimy o rozwiązywanie i przesyłanie na e-mail: sekretariat@nsdd.pl prac podpisanych (imieniem, nazwiskiem, kierunkiem i semestrem).

Administracja sem. IV - Podstawy prawa pracy - egzamin.

Administracja sem. IV - Postępowanie administracyjne - egzamin.

Opiekun medyczny sem. II - Zarys anatomii fizjologii i patologii - egzamin.

LO sem. II - Język polski - egzamin.

LO sem. II - Matematyka - egzamin

LO sem. II - Język angielski - egzamin

LO sem. IV - Język polski - egzamin

LO sem. IV - Język angielski - egzamin

LO sem. IV - Matematyka - egzamin

LO sem. IVa - Język polski - egzamin

LO sem. IVa - Język angielski - egzamin

LO sem. IVa - Matematyka - egzamin

Komunikat 22.05.2020r.
Poniżej zamieszczamy materiały i zadania do rozwiązania przypadające na zjazd 23-24.05. Prosimy o ich pobieranie i rozwiązywanie.

Administracja sem. IV - Podstawy prawa pracy.

Administracja sem. IV - Prawo administracyjne 23.05.

Administracja sem. IV - Prawo administracyjne 24.05.

Administracja sem. IV - Postępowanie w administracji .

Opiekun medyczny sem. II - język migowy linki do filmu

Opiekun medyczny sem. II - Zdrowie publiczne tematy maj/czerwiec.

LO sem. II - Język polski - wykłady - cz.1

LO sem. II - Język polski - wykłady - cz.2

LO sem. II - Informatyka - wykłady/ćwiczenia

LO sem. II - Historia - wykłady

LO sem. II - WOS - wykład.

LO sem. II - Język angielski - wykłady/ćwiczenia

LO sem. IV - Język polski - cz. 1

LO sem. IV - Język polski - cz. 2

LO sem. IV - Język polski - cz. 3

LO sem. IV - Język polski - cz. 4

LO sem. IV - Język polski - cz. 5

LO sem. IV - Język polski - cz. 6

LO sem. IV - Język angielski - teamty 23.05

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 klucz.

LO sem. IV - Język angielski - temat 2.

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 klucz.

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 klucz.

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 nagrania do ćw. 1 i 2

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 nagrania do ćw. 4

LO sem. IV - Język angielski - temat 5 ćwiczenia

LO sem. IV - Język angielski - temat 5 przykładowy zestaw egz.

LO sem. IV - Język angielski - temat 5 słowniczek

LO sem. IV - Historia i społeczeństwo - wykłady

LO sem. IVa - matematyka 23.05

LO sem. IVa - matematyka 24.05

LO sem. IVa - Język polski cz.1.

LO sem. IVa - Język polski cz.2.

LO sem. IVa - Język polski cz.3.

LO sem. IVa - Język polski cz.4.

LO sem. IVa - Język angielski - teamty (23.05)

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 nagranie 1.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 nagranie 2.

LO sem. IVa - Historia i społeczeństwo - wykłady

Komunikat 15.05.2020r.
Poniżej zamieszczamy materiały i zadania do rozwiązania przypadające na zjazd 16-17.05. Prosimy o ich pobieranie i rozwiązywanie.

Administracja sem. IV - Wykonywanie pracy biurowej cz. 1.

Administracja sem. IV - Wykonywanie pracy biurowej cz. 2.

Administracja sem. IV - Podstawy prawa pracy.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych.

Administracja sem. IV - Prawo administracyjne.

Administracja sem. IV - Postępowanie w administracji .

Opiekun medyczny sem. II - język migowy link do filmu cz.1

Opiekun medyczny sem. II - język migowy link do filmu cz.2

Opiekun medyczny sem. II - Zdrowie publiczne.

Opiekun medyczny sem. II - Technologia informacyjna cz. 1.

Opiekun medyczny sem. II - Technologia informacyjna cz. 2.

Opiekun medyczny sem. II - Działania opiekuńcze.

Opiekun medyczny sem. II - Opieka nad os.

Opiekun medyczny sem. II - Zabiegi piel.

LO sem. II - Historia - wykład.

LO sem. II - WOS - wykład.

LO sem. II - Chemia - teamt

LO sem. II - Biologia - wykład

LO sem. II - Informatyka - wykład

LO sem. II - Matematyka - wykład

LO sem. II - Matematyka - ćwiczenia

LO sem. II - Język angielski - wykład

LO sem. IV - Przyroda - wykład

LO sem. IV - Matematyka - wykład

LO sem. IV - Język polski - cz. 1

LO sem. IV - Język polski - cz. 2

LO sem. IV - Język angielski - teamty

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 klucz.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 nagranie1.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 nagranie2.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 nagranie3.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 nagranie4.

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 ćwiczenia

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 teoria

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 film wykład

LO sem. IV - Historia - wykład

LO sem. IVa - Przyroda - wykład

LO sem. IVa - matematyka

LO sem. IVa - Język polski cz.1.

LO sem. IVa - Język polski cz.2.

LO sem. IVa - Język polski cz.3.

LO sem. IVa - Język angielski - teamty (16.05)

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 nagranie1.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 nagranie2.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 nagranie1.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 3 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 3 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 3 nagranie1.

LO sem. IVa - Język angielski - teamty (17.05)

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 nagranie1.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 nagranie2.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 nagranie3.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 5 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 5 klucz.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 6 ćwiczenia.

LO sem. IVa - Język angielski - temat 6 słowniczek.

Komunikat 04.05.2020r.
Dyrektor Niepublicznej Szkoły dla Dorosłych w Żywcu informuje, że egzamin maturalny w roku 2020 w części pisemnej odbędzie się:

Język polski - poziom podstawowy - 08.06.2020r. (poniedziałek) godz. 9:00 – 170 min.
Język polski - poziom rozszerzony - 08.06.2020r. (poniedziałek) godz. 14:00 – 180 min.
Matematyka - poziom podstawowy - 09.06.2020r. (wtorek) godz. 9:00 – 170 min.
Język angielski - poziom podstawowy - 10.06.2020r. (środa) godz.9:00 – 120 min.
Język angielski - poziom rozszerzony - 10.06.2020r. (środa) godz.14:00 – 150 min.
Matematyka – poziom rozszerzony – 15.06.2020r. (poniedziałek) godz.9:00 – 180 min.
Geografia – poziom rozszerzony – 19.06.2020r. (piątek) godz.9:00 -180 min.

Na każdy egzamin należy zgłosić się 20 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym i długopisem (lub piórem) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczonym do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)*. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać - zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Należy zaopatrzyć się w maseczkę i rękawiczki.

POZOSTALE MATERIAŁY I PRZYBORY POMOCNICZE
Osoby zdające EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE:
- na egzamin pisemny z matematyki należy zabrać linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty **,
- na egzamin pisemny z geografii należy zabrać linijkę, lupę, kalkulator prosty **.
* niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych
** kalkulator prosty jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

Egzamin maturalny w części ustnej w roku 2020 r. nie będzie przeprowadzony.

Komunikat 16.04.2020r.
Poniżej zamieszczamy materiały i zadania do rozwiązania przypadające na zjazd 18-19.04. Prosimy o ich pobieranie i rozwiązywanie.

Administracja sem. IV - Prawo administracyjne.

Administracja sem. IV - Postępowanie w administracji .

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych cz.1.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych cz.2.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych cz.3.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych cz.4.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych cz.5.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych cz.6.

Administracja sem. IV - Podstawy finansów publicznych cz.7.

Opiekun medyczny sem. II - Zdrowie publiczne.

Opiekun medyczny sem. II - Działania opiekuńcze.

Opiekun medyczny sem. II - Opieka nad os.

Opiekun medyczny sem. II - Zabiegi piel.

LO sem. II - Język angielski - teamt

LO sem. II - Język angielski - przedimki.

LO sem. II - Matematyka - wykład

LO sem. II - Matematyka - ćwiczenia i zadania.

LO sem. II - Język polski - wykład.

LO sem. II - Język polski - wykład 2.

LO sem. II - Język polski - wykład 3.

LO sem. II - Język polski - wykład 4.

LO sem. II - Język polski - wykład 5.

LO sem. II - Historia - wykład.

LO sem. II - WOS - wykład.

LO sem. IV - Język angielski - teamty

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 ćwiczenia.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 nagranie.

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 klucz odpowiedzi.

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 ćwiczenia

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 ćwiczenie

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 nagranie (mp3)

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 przydatne słownictwo film

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 przykładowy zestaw egzaminacyjny

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 słowniczek

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 ćwiczenie

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 nagranie (mp3)

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 i 5 klucz odpowiedzi

LO sem. IV - Język angielski - temat 4 i 5 słowniczek

LO sem. IV - Język angielski - temat 5 ćwiczenia

LO sem. IV - Język angielski - temat 5 nagranie (mp3)

LO sem. IV - Matematyka - wykład

LO sem. IV - Matematyka - ćwiczenia

LO sem. IV - Język polski - wykład

LO sem. IV - Język polski - wykład 1.

LO sem. IV - Język polski - wykład 2.

LO sem. IV - Język polski - wykład 3.

LO sem. IV - Język polski - wykład 4.

LO sem. IV - Język polski - wykład 5.

LO sem. IV - Historia - wykład

LO sem. IVa - Język polski cz.1.

LO sem. IVa - Język polski cz.2.

LO sem. IVa - Język polski cz.3.

LO sem. IVa - Język angielski - teamty

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 teoria

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 ćwiczenia

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi.

LO sem. IVa - matematyka cz.1

LO sem. IVa - matematyka cz.2

LO sem. IVa - matematyka cz.3

LO sem. IVa - matematyka cz.4

LO sem. IVa - matematyka cz.5

LO sem. IVa - matematyka cz.6

LO sem. IVa - matematyka cz.7

LO sem. IVa - Historia - wykład

LO sem. VI - Język angielski - teamty

LO sem. VI - Język angielski - temat 1 teoria

LO sem. VI - Język angielski - temat 1 ćwiczenia

LO sem. VI - Język angielski - temat 1 klucz odpowiedzi

LO sem. VI - Język angielski - temat 2 teoria

LO sem. VI - Język angielski - temat 2 ćwiczenia

LO sem. VI - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi

LO sem. VI - Język angielski - temat 3 teoria i ćwiczenia.

LO sem. VI - Język angielski - temat 3 film

LO sem. VI - Język angielski - temat 3 klucz odpowiedzi

LO sem. VI - Język angielski - temat 4 teoria i ćwiczenia.

LO sem. VI - Język angielski - temat 4 film

LO sem. VI - Język angielski - temat 4 klucz odpowiedzi

LO sem. VI - Język angielski - temat 5 ćwiczenia.

LO sem. VI - Język angielski - temat 5 nagranie (mp3)

LO sem. VI - Język angielski - temat 5 klucz odpowiedzi

LO sem. VI - Matematyka - wykład.

LO sem. VI - Matematyka - ćwiczenia i zadania.

LO sem. VI - Język polski - wykład.

LO sem. VI - Język polski - wykład II.

LO sem. VI - Język polski - wykład III.

LO sem. VI - Język polski cz.IV.

LO sem. VI - Język polski cz.V.

LO sem. VIa - Język polski cz.1.

LO sem. VIa - Język polski cz.2.

LO sem. VIa - Język angielski - teamty

LO sem. VIa - Język angielski - temat 1 teoria

LO sem. VIa - Język angielski - temat 1 ćwiczenia

LO sem. VIa - Język angielski - temat 1 klucz odpowiedzi

LO sem. VIa - Język angielski - temat 2 teoria

LO sem. VIa - Język angielski - temat 2 ćwiczenia

LO sem. VIa - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi

LO sem. VIa - Język angielski - temat 3 teoria.

LO sem. VIa - Język angielski - temat 3 ćwiczenia

LO sem. VIa - Język angielski - temat 3 klucz odpowiedzi

LO sem. VIa - Język angielski - temat 4 ćwiczenia.

LO sem. VIa - Język angielski - temat 4 nagranie (mp3)

LO sem. VIa - Język angielski - temat 4 klucz odpowiedzi

LO sem. VIa - Matematyka - wykład.

LO sem. VIa - Matematyka - ćwiczenia i zadania.

Komunikat 15.04.2020r.
Tematy egaminów pisemnych dla sem. LOVI i LOVIa. Słuchacze, którzy przystępują do egzaminu maturalnego proszeni są o nadesłanie rozwiązań do 19.04.2020r.

LO sem. VI - Język angielski.

LO sem. VIa - Język angielski.

LO sem. VI - Matematyka.

LO sem. VIa - Matematyka.

LO sem. VI - Język polski.

LO sem. VIa - Język polski.

Komunikat 02.04.2020r.
Materiały dla poszczególnych kierunków na zajęcia przewidziane 04-05.04.2020r.

Administracja sem. IV - Prawo administracyjne.

Administracja sem. IV - Postępowanie w administracji .

Administracja sem. IV - Wykonywanie pracy biurowej.

Administracja sem. IV - Podstawy Prawa Pracy.

Opiekun medyczny sem. II - Technologia informacyjna.

Opiekun medyczny sem. II - Pierwsza pomoc.

Opiekun medyczny sem. II - Symptomatologia chorób układu oddechowego.

LO sem. II - Historia.

LO sem. II - WOS.

LO sem. II - Chemia.

LO sem. II - Matematyka cz.1.

LO sem. II - Matematyka cz.2.

LO sem. II - Język angielski.

LO sem. II - Biologia cz.1.

LO sem. II - Biologia cz.2.

LO sem. IV - Historia.

LO sem. IV - Matematyka cz.1.

LO sem. IV - Matematyka cz.2.

LO sem. IV - Język angielski - teamty

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 teoria

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 ćwiczenia

LO sem. IV - Język angielski - temat 1 klucz odpowiedzi

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 ćwiczenia

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 nagranie do ćw. 1 i 3

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 nagranie do ćw. 4

LO sem. IV - Język angielski - temat 2 nagranie do ćw. 6

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 ćwiczenia

LO sem. IV - Język angielski - temat 3 klucz odpowiedzi

LO sem. IV - Przyroda cz.1.

LO sem. IV - Przyroda cz.2.

LO sem. IV - Przyroda cz.3.

LO sem. IV - Język polski.

LO sem. IVa - matematyka cz.1

LO sem. IVa - matematyka cz.2

LO sem. IVa - matematyka cz.3

LO sem. IVa - Historia.

LO sem. IVa - Język polski cz.1.

LO sem. IVa - Język polski cz.2.

LO sem. IVa - Język polski cz.3.

LO sem. IVa - Język angielski - teamty

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 ćwiczenia

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 klucz odpowiedzi

LO sem. IVa - Język angielski - temat 1 nagranie

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 teoria i ćwiczenia

LO sem. IVa - Język angielski - temat 2 i 3 klucz odpowiedzi

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 ćwiczenia

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 klucz odpowiedzi

LO sem. IVa - Język angielski - temat 4 słownictwo do pisania e-maila

LO sem. IVa - Język angielski - temat 5 ćwiczenia

LO sem. IVa - Język angielski - temat 5 klucz odpowiedzi

LO sem. IVa - Język angielski - temat 5 - nagranie do ćwiczenia 1 i 2

LO sem. IVa - Język angielski - temat 5 - nagranie do ćwiczenia 4

LO sem. IVa - Język angielski - temat 6 ćwiczenia

LO sem. IVa - Język angielski - temat 6 klucz odpowiedzi

LO sem. IVa - Przyroda cz.1.

LO sem. IVa - Przyroda cz.2.

LO sem. IVa - Przyroda cz.3.

LO sem. VI - Matematyka cz.1.

LO sem. VI - Matematyka cz.2.

LO sem. VI - Geografia cz.1.

LO sem. VI - Geografia cz.2.

LO sem. VI - Język angielski - teamty

LO sem. VI - Język angielski - temat 1 teoria

LO sem. VI - Język angielski - temat 1 ćwiczenia

LO sem. VI - Język angielski - temat 2 ćwiczenia

LO sem. VI - Język angielski - temat 2 klucz odpowiedzi

LO sem. VI - Język angielski - temat 3 ćwiczenia

LO sem. VI - Język angielski - temat 3 film przydatne słownictwo

LO sem. VI - Język angielski - temat 3 przykładowy zestaw egz.

LO sem. VI - Język angielski - temat 3 słowniczek

LO sem. VI - Język polski.

LO sem. VIa - Matematyka cz.1.

LO sem. VIa - Matematyka cz.2.

LO sem. VIa - Język angielski - teamty

LO sem. VIa - Język angielski - temat 1 ćwiczenia

LO sem. VIa - Język angielski - temat 1 klucz odpowiedzi

LO sem. VIa - Język angielski - temat 2 ćwiczenia

LO sem. VIa - Język angielski - temat 2 przydatne słownictwo film

LO sem. VIa - Język angielski - temat 2 przykładowy zestaw egz.

LO sem. VIa - Język angielski - temat 2 słowniczek

LO sem. VIa - Język angielski - temat 3 film

LO sem. VIa - Język angielski - temat 3 klucz odpowiedzi

LO sem. VIa - Język angielski - temat 3 teoria i ćwiczenia

LO sem. VIa - Język angielski - temat 4 film

LO sem. VIa - Język angielski - temat 4 klucz odpowiedzi

LO sem. VIa - Język angielski - temat 4 teoria i ćwiczenia

LO sem. VIa - Język polski cz.4.

LO sem. VIa - Język polski cz.5.

LO sem. VIa - Język polski cz.6.

LO sem. VIa - Język polski cz.7.

Komunikat 01.04.2020r.
Poniżej rozpoczęliśmy zamieszczanie prac i zadań do wykonania w związku z nauczaniem zdalnym. Prosimy o wykonywanie tych zadań w domu. Prosimy o sprawdzanie zakładki "Ogłoszenia" na bieżąco, będą tutaj dodawane prace i zadania dla poszczególnych kierunków. W przypadku konieczności przesłania zwrotnie rozwiązań poszczególnych prac, taka informacja zostanie podana w komunikacie.

Komunikat 16.03.2020r.
W tym miejscu będą publikowane dodatkowe prace do napisania, prosimy o ich pobieranie i zwrotne przekazywanie na e-mail: sekretariat@nsdd.pl
Prace zwrotnie prosimy podpisywać imieniem i nazwiskiem oraz prosimy podać kierunek i semestr.

Życzymy dużo zdrowia dla wszystkich.
Dyrektor Szkoły Danuta Dudzik

Pliki z pracami i zadaniami do wykonania na 21-22.03.

Administracja sem. IV - cz.1

Administracja sem. IV - cz.2

Administracja sem. IV - cz.3

LO sem. II - matematyka

LO sem. II - j. polski

LO sem. IV - matematyka cz.1

LO sem. IV - matematyka cz.2

LO sem. IV - j. polski

LO sem. IV - j. angielski cz.1

LO sem. IV - j. angielski cz.2

LO sem. IV - j. angielski cz.3

LO sem. IV - j. angielski cz.4

LO sem. IV - przyroda

LO sem. IVa - j. polski

LO sem. IVa - j. angielski cz.1

LO sem. IVa - j. angielski cz.2

LO sem. IVa - j. angielski cz.3

LO sem. IVa - przyroda

Opiekun sem. II - anatomia

Opiekun sem. II - pierwsza pomoc

Opiekun sem. II - opieka nad os.

Opiekun sem. II - zdrowie pub.

Trwa nabór na rok szkolny 2020/2021.

Polecamy kierunek opiekuna medycznego, po którym zdobywa się kwalifikacje, które pozwalają na świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej (więcej informacji w zakładce "Typy szkół")

Zapisy w sekretariacie Szkoły. Zapraszamy.

Zapraszamy absolwentów szkół: podstawowych, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej.

 

 

nr konta bankowego 03 1140 2004 0000 3102 4777 2695