logo firmyNiepubliczna Szkoła dla Dorosłych

w Żywcu

Rozpoczęcie zajęć dla wszystkich kierunków dnia 15 i 16 września 2018r. o godzine 8:00.

Trwa nabór na rok szkolny 2018/2019. Zapraszamy.

Zapraszamy absolwentów szkół: podstawowych, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej.

Polecamy kierunek opiekuna medycznego, po którym zdobywa się wykształcenie średnie oraz kwalifikacje, które pozwalają na świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej (więcej informacji w zakładce "Typy szkół")

Zapisy w sekretariacie Szkoły. Zapraszamy.

Szkoła wydaje zaświadczenia do: ZUS, GOPS, MOPS, PCPR

W roku szkolnym zapraszamy do:

- Liceum Ogólnokształcącego,

- Policealnej Szkoły kształcącej w zawodach:

   - technik informatyk,

   - technik rachunkowości,

   - technik geodeta,

   - technik administracji,

   - technik usług kosmetycznych,

   - technik BHP,

   - technik archiwista,

   - technik turystyki,

   - technik masażysta,

   - technik sterylizacji medycznej,

   - opiekun medyczny,

   - opiekun osoby starszej,

Szkoła kształci w systemie zaocznym. Nauka odbywa się w zjazdach dwudniowych                     (sobota i niedziela) dwa razy w miesiącu.