logo firmyNiepubliczna Szkoła dla Dorosłych

w Żywcu

Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych w Żywcu przy ul. Dworcowej 26 prowadzi naukę w roku szkolnym 2022/2023 w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz w Szkołach Policealnych, na kierunkach:

Technik administracji
Technik BHP
Technik usług kosmetycznych
Technik masażysta
Technik informatyk
Opiekun medyczny (poszerzone uprawnienia medyczne)

Więcej informacji na temat kierunków kształcenia w zakłdce "Typy Szkół"

Zapisy do szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 w Sekretariacie szkoły lub w innym terminie po wcześniejszym ustaleniu pod nr tel.: 502 422 409 lub 33 475 63 00

Adres szkoły:
Niepubliczna Szkoła dla Dorosłych
ul. Dworcowa 26
34-300 Żywiec

Szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS-u, KRUS-u, MOPS-u i GOPS-u.

Tel. 502 422 409

Zapraszamy również na naszą stronę na facebooku

Facebook


Komunikat 28.05.2024r.

Informujemy, że w dniach od 01.06 odbędą się egzaminy pisemne dla LOIV, LOIVa, LOVIa, LOVIb i LOVIII od godziny 8:00.

Komunikat 15.05.2024r.

Informujemy, że w dniach 18-19.05 oraz 01-02.06 odbęda się egzaminy pisemne dla LOIV, LOIVa, LOVIa, LOVIb na zajęciach jak w podziale godzin.

Komunikat 06.05.2024r.

Poniżej zamieszczamy nowy plan zajęć dla LO na miesiąc maj i czerwiec. Pozostałe kierunki bez zmian.

Plan zajęć Liceum.

Komunikat 15.02.2024r.

Poniżej zamieszczamy plan zajęć na II semestr.

Plan zajęć Liceum i Policealne.

Plan zajęć Opiekun Medyczny luty-marzec.

Plan zajęć Opiekun Medyczny kwiecień-maj.

Plan zajęć Opiekun Medyczny maj-czerwiec.

Komunikat 21.01.2024r.

Poniżej zamieszczamy terminy zjazdów na II semestr.

Terminy zjazdów II semestr.

Komunikat 11.04.2023r.

Poniżej zamieszczamy tematy prac semestralnych dla LO III i LO IIIa.

Tematy prac semestralnych dla LO III.

Tematy prac semestralnych dla LO IIIa.

Tematy prac semestralnych z matematyki dla LO III i LO IIIa.

Komunikat 20.10.2023r.

Poniżej zamieszczamy tematy prac semestralnych.

Tematy prac semestralnych dla LOVII.

Tematy prac semestralnych dla LOVa.

Tematy prac semestralnych dla LOVb.

Komunikat 08.09.2023r.

Rozpoczęcie zajęć dla kierunków Opiekun medyczny i Administracja od godziny 8:00 dn. 09.09.2023r.

Komunikat 04.09.2023r.

Poniżej zamieszczamy aktualny plan zajęć na I semestr 2023/2024. Plan LO IIIa obowiązuje słuchaczy przyjętych po szkole branżowej. Plan LO Va obowiązuje słuchaczy przyjętych na sem V w tym roku

Plan zajęć.

Komunikat 21.08.2023r.

Poniżej zamieszczamy terminy zjazdów w semestrze 2023/2024.

Terminy zjazdów w semestrze 2023/2024.

Komunikat 22.03.2023r.

Poniżej zamieszczamy tematy prac semestralnych - LO VIII.

Tematy prac LO sem. VIII.

Komunikat 10.02.2023r.

Poniżej zamieszczamy aktualny plan zajęć na semestr luty - czerwiec 2023.

Plan zajęć.

Zajęcia w styczniu 2023r. odbędą się w dniach 28.01-29.01.

Terminy zjazdów na semestr luty 2023r. - czerwiec 2023r.

Termny zjazdów na semestr luty 2023r. - czerwiec 2023r.

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne

Komunikat 20.09.2022r.

Poniżej zamieszczamy plan zajęć dla LO i Szkół policealnych, który będzie obowiązywał od października.

Plan zajęć LO i policealne od października.

Komunikat 08.09.2022r.

Poniżej zamieszczamy aktualny plan zajęć dla LO i Szkół policealnych.

Plan zajęć LO.

Plan zajęć Policealne.

Komunikat 29.08.2022r.

Witamy w roku szkolnym 2022/2023:
rozpocęcie zajęć dla Opiekuna medycznego semestr I - 02.09.2022 (piątek) godz. 15:00
rozpocęcie zajęć dla Opiekuna medycznego semestr III - 03.09.2022 (sobota) godz. 8:00
pozostałe kierunki oraz licea - 10.09.2022r. godz. 8:00
szczegółowy plan zajęć zostanie podany do wiadomości i zamieszcozny na stronie internetowej - ZAPRASZMY!

Komunikat 22.04.2022r.

Poniżej zamieszczamy aktualny plan zajęć na maj i czerwiec.

Plan zajęć.

Komunikat 31.03.2022r.

Do dnia 03.04.2022r. (sem. VI, który kończy naukę w kwietniu) proszę oddać prace semestralne. W dniach 23.04-24.04.2022r. należy ostatecznie napisać egzaminy z j.polskiego, j. angielskiego, matematyki u nauczycieli prowadzących zajęcia.

Komunikat 26.02.2022r.

Poniżej zamieszczamy aktualny plan zajęć na drugi semestr - miesiąc marzec. Zajęcia od marca będą odbywały się stacjonarnie w szkole.

Plan zajęć.

Komunikat 11.02.2022r.

Informujemy, że w zakładce Ogłoszenia publikowane są materiały i wykłady na zjazd: 12-13.02.2022. Prosimy o pobieranie.

Komunikat 04.02.2022r.

Informujemy, że w zakładce Ogłoszenia publikowane są materiały i wykłady na zjazd: 05-06.02.2022. Prosimy o pobieranie.

Komunikat 03.02.2022r.

Poniżej zamieszczamy aktualny plan zajęć na drugi semestr.

Plan zajęć.

Komunikat 26.01.2022r.

Informujemy, że zajęcia w dniach 28.01 - 30.01 odbędą się stacjonarnie.

Komunikat 12.01.2022r.

Harmonogram zajęć na kolejny semestr w roku szkolnym 2021/2022:
05-06 i 12-13 luty
05-06 i 19-20 marzec
02-03 i 23-24 kwiecień
07-08 i 21-22 maj
04-05 i 11-12 czerwiec
szczegółowy plan zajęć zostanie podany na ostatnich zajęciach w styczniu

Komunikat 03.01.2022r.

Dyrektor Szkoły informuje, że do 12.01.2022r. w sekretariacie szkoły należy złożyć prace semestralne obowiązujące w danym semestrze. W dniach 15.01 i 16.01.2022r. odbędą się egzaminy semestralne. Obecność na egzaminie semestralnym jest obowiązkowa. W dniach 29.01 i 30.01.2022r. każdy słuchacz obowiązkowo sprawdzi czy uzyskał pozytywne oceny z prac semestralnych i egzaminów a tym samym czy zaliczył semestr. Przypomina się również o regulowaniu płatności czesnego za szkołę.

Komunikat 14.09.2021r.

Poniżej zamieszczamy plan zajęć dla wszystkich kierunków oraz dla Opiekuna Medycznego w dn. 10.09-12.09.

Plan zajęć wrzesień 2021 - styczeń 2022.

Plan zajęć wrzesień 2021 w dn. 10.09-12.09 dla Opiekuna Medycznego.

Komunikat 07.09.2021r.

Zajęcia dla Opiekuna medycznego rozpoczynają się w piątek 10.09.2021r. od godz. 15:00 - 18:00 w sali nr 36 piętro II, w sobotę 11.09.2021 od godz. 8:00 oraz w niedzielę 12.09.2021 od godz. 8:00

Komunikat 26.08.2021r.

Nauka w roku szkolnym 2021/2022 odbywać się będzie w następujące weekendy:
- 18/19.09.2021
- 25/26.09.2021
- 09/10.10.2021
- 23/24.10.2021
- 06/07.11.2021
- 20/21.11.2021
- 04/05.12.2021
- 11/12.12.2021
- 15/16.01.2022
- 29/30.01.2022

Komunikat 04.06.2021r.

Poniżej zamieszczamy plan zajęć obowiązujący w miesiącu czerwcu.

Plan zajęć LO - miesiąc czerwiec.

Zajęcia w czerwcu 2021r.

Informujemy, że od czerwca br. Nauka będzie się odbywać stacjonarnie w szkole (12.06., 13.06., 19.06. i 20.06.2021 r.). Warunkiem zaliczenia semestru jest minimum 50% obecności na zajęciach w czerwcu, potwierdzonej podpisem na listach obecności oraz uzyskanie pozytywnych ocen z prac semestralnych i egzaminów. Każdy słuchacz ma obowiązek na ostatnim zjeździe w czerwcu, tj. 19 – 20.06.2021 r. sprawdzić w sekretariacie szkoły, czy zaliczył semestr.

Zajęcia 22-23.05.2021r.

Informujemy, że w zakładce Ogłoszenia publikowane są materiały i wykłady na zjazd: 22-23.05. Prosimy o pobieranie.

Zajęcia 08-09.05.2021r.

Informujemy, że w zakładce Ogłoszenia publikowane są materiały i wykłady na zjazd: 08-09.05. Prosimy o pobieranie.

Informacja - Administracja sem. II.

Informujemy, że w zakładce "Ogłoszenia" pod datą 14.03.2021 zostały dołączone tematy prac semestralnych, tematy prac egzaminacyjnych będą tam również dodane. Prosimy o pobieranie.

Informacja - semestr VI i VIa.

W zakładce "Ogłoszenia" zamieściliśmy przykładowe testy diagnostyczne dla osób przystępujących do matury. Zachęcamy do rozwiązania.

Informacja - semestr VI i VIa.

Z uwagi na zbliżający się koniec nauki w liceum, Ci słuchacze, którzy przystępują do egzaminu maturalnego, muszą do 12.04.2021r. przesłać prace egzaminacyjne i prac semestralne z j. polskiego, j. angielskiego, matematyki (słuchacze sem. VIa dodatkowo przesyłają egzaminy uzupełniające). Prace jak już wcześniej informowaliśmy muszą być napisane starannie i wyczerpująco. Prace egzaminacyjne muszą być napisane na oryginalnych formularzach. Obowiązakiem słuchaczy sem. VI i VIa przystępujących do matury jest sprawdzenie w dniu 19.04.2021r. w godzinach od 12 do 14 pod nr tel. 33 475 63 00 czy otrzymane oceny z prac semestralnych i egzaminów są pozytywne. W przypadku nieprzesłania prac semestralnych i egzaminów do 12.04.2021r. lub uzyskania oceny negatywnej z pracy lub egzaminu słuchacz nie będzie mógł być dopuszczony do egzaminu maturlanego.

Informacja - matura 2021.

Słuchaczy, którzy przystępują do matruy w 2021r. prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia w załączniku.

Informacja dla słuchczy przystępujących do matury.

Wytyczne dla słuchczy przystępujących do matury.

Zajęcia 20-21.03.2021r.

Informujemy, że w zakładce Ogłoszenia publikowane są materiały i wykłady na zjazd: 20-21.03. Prosimy o pobieranie.

Komunikat 14.03.2021

Informujemy, że w zakładce Ogłoszenia pod datą 14.03.2021 publikowane są tematy prac semestralnych i tematy prac egzaminacyjnych na semestr luty-czerwiec 2021. Prace semestralne i egzaminy należy przesyłać e-mailowo na adres szkoły sekretariat@nsdd.pl. Każda praca z danego przedmiotu w osobnej wiadomości, musi zawierać:
- imię i nazwisko (w tytule wiadomości oraz na zdjęciu, skanie lub załączonym pliku tekstowym pracy na każdej stronie),
- semestr i kierunek (w tytule wiadomości oraz na zdjęciu, skanie lub załączonym pliku tekstowym pracy na każdej stronie),
- nazwę przedmiotu (w tytule wiadomości oraz na zdjęciu, skanie lub załączonym pliku tekstowym pracy na każdej stronie),
- temat pracy (w tytule wiadomości oraz na zdjęciu, skanie lub załączonym pliku tekstowym pracy na każdej stronie).
Każda praca musi być czytelna, napisana starannie i wyczerpująco. Prace, które nie będą podpisane w powyższy sposób oraz nie będą napisane starannie i wyczerpująco nie będą przesyłane do nauczycieli.

Zajęcia 06-07.03.2021r.

Informujemy, że w zakładce Ogłoszenia publikowane są materiały i wykłady na zjazd: 06-07.03 .

Komunikat 05.03.2021r.

Informujemy, że w zakładce Ogłoszenia pod datą 05.03.2021 publikowane są tematy do uzupełnienia różnic programowych dla semestrów: (LOIIIa) obecnie LOIVa i (LOVa) obecnie LOVIa. Rozwiązania prac należy przesłać do 15.04.2021r. na adres sekretariat@nsdd.pl - termin ostateczny.

Komunikat 12.02.2021r.

Informujemy, że w zakładce Ogłoszenia publikowane są tematy wykładów na nowy semestr.

Komunikat 03.02.2021r.

Informujemy, że ostateczny termin sesji poprawkowej dla wszystkich semestrów to 20.02.2021r.

Komunikat 26.01.2021r.

Poniżej zamieszczamy plan zajęć na kolejne półrocze.

Plan zajęć LO.

Plan zajęć Technik Administracji.

Komunikat 16.01.2021r. W zakładce "Ogłoszenia" publikujemy tematy prac egzaminacyjnych. Prosimy o pobieranie prac egzaminacyjnych dla swojego kierunku, semestru i przesyłanie zwrotnie w formie wyraźnego zdjęcia lub skanu podając w tytule wiadomości imię i nazwisko, semestr i przedmiot, którego egzamin dotyczy (egzamin musi być również podpisany imieniem i nazwiskiem oraz kierunkiem na każdej stronie skanu lub zdjęcia. Jeżeli egzamin jest w formie testu do wypełnienia należy przesłać zwrotnie odpowiedzi na oryginalnym formularzu, który został zamieszczony). Egzaminy podobnie jak prace prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@nsdd.pl . Oceniane będą egzaminy tylko tych słuchaczy, którzy dosłali i mają zaliczone prace semestralne.

Od dnia 17.10.2020r. zdalne nauczanie! Szczegóły w zakładce "Ogłoszenia" gdzie publikujemy tematy na poszczególne zjazdy.

Komunikat 16.10.2020r.
Szanowni Słuchacze od dn. 17.10.2020r. przechodzimy na zdalne nauczanie (podobnie jak miało to miejsce na wiosnę br.). Do Was należeć będzie czytanie wszystkich komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej szkoły, pisanie prac semestralnych (tematy znajdują się poniżej w komunikacie z 11.10.2020r.), przepisywanie lub drukowanie i zbieranie wszystkich wykładów, które nauczyciele będą przesyłać, wykonywanie zadanych zadań w zeszytach. Prace semestralne należy przesyłać e-mailowo na adres szkoły sekretariat@nsdd.pl. Każda praca z danego przedmiotu w osobnej wiadomości, musi zawierać:
- imię i nazwisko (w tytule wiadomości oraz na zdjęciu, skanie lub załączonym pliku tekstowym pracy na każdej stronie),
- semestr i kierunek (w tytule wiadomości oraz na zdjęciu, skanie lub załączonym pliku tekstowym pracy na każdej stronie),
- nazwę przedmiotu (w tytule wiadomości oraz na zdjęciu, skanie lub załączonym pliku tekstowym pracy na każdej stronie),
- temat pracy (w tytule wiadomości oraz na zdjęciu, skanie lub załączonym pliku tekstowym pracy na każdej stronie).
Każda praca musi być czytelna, napisana starannie i wyczerpująco. Prace, które nie będą podpisane w powyższy sposób oraz nie będą napisane starannie i wyczerpująco nie będą przesyłane do nauczycieli. Tematy prac semestralnych oznaczone IIIA, VA dotyczą słuchaczy po szkole zawodowej lub branżowej.
Wpłaty czesnego prosimy dokonywać na nr konta bankowego:
03 1140 2004 0000 3102 4777 2695

Życzymy dużo zdrowia dla wszystkich.
Dyrektor Szkoły Danuta Dudzik

Komunikat 11.10.2020r.

Poniżej zamieszczamy tematy prac semestralnych dla LO i Administracji.

Prace semestralne Administracja I.

Prace semestralne LO I.

Prace semestralne LO III.

Prace semestralne LO IIIA.

Prace semestralne LO V.

Prace semestralne LO VA.

Komunikat 23.09.2020r.

Poniżej zamieszczamy plan zajęć na całe półrocze.

Plan zajęć.

Komunikat 08.09.2020r.

Drodzy Słuchacze!
Poniżej w plikach zamieszczamy do ściągnięcia regulamin oraz sprawy organizacyjne, terminy oraz plan zajęć. Prosimy o zapoznanie się. Słuchacze semestru V proszeni są do dnia 30.09.2020r. o złożenie deklaracji przystąpienia do matury.

Regulamin i sprawy organizacyjne.

Regulamin funkcjonowania szkoły.

Plan zajęć.

Komunikat 12.06.2020r.
W zakładce ogłoszenia zamieszczamy materiały i wykłady na zjazd 13-14.06.

Komunikat 06.06.2020r.
W zakładce ogłoszenia zamieszczamy materiały i wykłady na zjazd 06-07.06.

Komunikat 25.05.2020r.
W zakładce ogłoszenia zamieszczamy tematy egzaminów pisemnych dla słuchaczy LO II, LO IV, LO IVA, administracji i opiekuna medycznego. Prosimy o rozwiązywanie i przesyłanie do 10.06.2020r. na adres e-mail: sekretariat@nsdd.pl podpisanych prac (imieniem, nazwiskiem, kierunkiem oraz semestrem).

Komunikat 22.05.2020r.
W zakładce ogłoszenia zamieszczamy materiały i wykłady na zjazd 23-24.05.

Komunikat 15.05.2020r.
W zakładce ogłoszenia zamieszczamy materiały i wykłady na zjazd 16-17.05.

Komunikat 11.05.2020r.
Egzaminy dla słuchaczy LO II, LO IV, LO IVA, administracji i opiekuna medycznego będą dostępne pod koniec maja. Bardzo proszę o przesłanie do 10.06.2020r. na e-mail szkoły: sekretariat@nsdd.pl prac semestralnych i egzaminów pisemnych.

Komunikat 07.05.2020r.
Prosimy aby każda praca była podpisana na każdej stronie imieniem i nazwiskiem wraz z podaniem kierunku i semestru i z jakiego przedmiotu dana praca jest. W ten sposób prosimy podpisywać również nazwy plików (tj. imię, nazwisko kierunek i semestr, przedmiot np. Jan Kowalski LOVI matematyka). Każda praca musi być napisana starannie i wyczerpująco.
Każdy słuchacz liceum semestru VI i VIa, który do 22.04.2020r. zdążył przesłać napisane prace semestralne i egzaminy oraz ma uregulowane płatności za szkołę ma do odbioru świadectwo ukończenia liceum (termin odbioru do ustalenia). Natępne świadectwa ukończenia po 30.06.2020r.

Komunikat 04.05.2020r.
W zakładce ogłoszenia zamieszczamy informację oraz terminy dot. egzainu maturalnego.

Komunikat 27.04.2020r.
Słuchaczy Opiekuna Medycznego sem. II prosimy o sprawdzanie naszej strony internetowej. W zakładce ogłoszenia będą zamieszczane linki do filmów z nauką języka migowego zamieszczane przez nauczyla przedmiotu.

Komunikat 16.04.2020r.
W zakładce ogłoszenia publikujemy materiały i prace do wykonania na zajęcia przypadające na 18-19.04. Prosimy o pobieranie i rozwiązywanie.

Komunikat 15.04.2020r.
Drodzy Słuchacze semestru VI i VIa LO. W zakładce ogłoszenia zamieszczane są tematy egzaminów. Ci słuchacze którzy przystępują do matury proszeni są o ich rozwiązanie i przesłanie na e-mail szkoły: sekretariat@nsdd.pl do dnia 19.04.2020r. Prosimy również pamiętać, aby ci którzy mają jeszcze zaległe prace semestralne, a przystępują do egzaminu maturalnego, aby najpóźniej dosłali je do 19.04.2020r. Pozostali słuchacze semestru VI i VIa LO, którzy nie przystępują do egazminu maturalnego proszeni są o nadesłanie brakujących prac i egaminów do końca maja. Prosimy aby każda praca była podpisana (np. Matematyka sem. VIa - JAN NOWAK). Prosimy aby każdy przedmiot był w osobnym pliku.

Komunikat 03.04.2020r.
Drodzy Słuchacze w zakładce "Ogłoszenia" rozpoczęliśmy zamieszczanie prac i zadań do wykonania na zajęcia przypadające na 04-05 kwietnia. Prosimy o pobieranie i wykonanie.

Komunikat 01.04.2020r.
Drodzy Słuchacze w tematach prac semestralnych (poniżej do pobrania) zostały uzupełnione zagadnienia dla: LO sem. II przedmiot "Informatyka", Administracja sem. IV przedmiot "Wykonywanie pracy biurowej", Opiekun sem. II. Prosimy o pobranie uaktualnionej listy tematów i sporządzenie prac. Dodatkowo w zakładce "Ogłoszenia" rozpoczęliśmy zamieszczanie prac i zadań do wykonania w związku z nauczaniem zdalnym. Prosimy o wykonywanie tych zadań w domu. Prosimy o sprawdzanie zakładki "Ogłoszenia", w której będą dodawane prace i zadania dla poszczególnych kierunków.

Komunikat 30.03.2020r.
Drodzy Słuchacze kierunku Administracja sem. IV, w tematach prac semestralnych do napisania został uzupełniony temat do napisania z "Postępowania w administracji". Temat pracy semestralnej do opracowania "Środki odwoławcze w postępowaniu administracyjnym".

Komunikat 29.03.2020r.
Szanowni Państwo, w związku z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, podejmujemy w naszej szkole następujące działania:
- nauka prowadzona będzie na odległość w dni, w które przewidziane były zajęcia w szkole,
- wszystkie informacje, wykłady, ćwiczenia, materiały i adresy stron, gdzie można znaleźć potrzebne wiadomości z konkretnych przedmiotów będą umieszczane na stronie szkoły www.nsdd.pl w zakładce ogłoszenia w dni, w które miały odbywać się zajęcia,
- każdy słuchacz będzie miał obowiązek do zapoznanie się z informacjami przekazywanymi przez nauczycieli oraz brania czynnego udziału w nauczaniu na odległość,
- jeżeli nauczyciel zdecyduje o odesłaniu rozwiązań zadań, wypracowań itp. każdy słuchacz będzie zobowiązany do przekazania prac na e-mail: sekretariat@nsdd.pl,
- zachęcamy do zapoznania się z pomocami dydaktycznymi, które znajdują się na stronie www.epodreczniki.pl
- Dyrektor na bieżąco będzie koordynował współpracę nauczycieli ze słuchaczami.
BARDZO PROSZĘ ABY WSZYSTKIE PRACE PRZESYŁANE NA E-MAIL SZKOŁY W TEMACIE MIAŁY WPISANY PRZEDMIOT I SEMESTR. PROSZĘ NIE ZAPOMNIEĆ O PODPISANIU PRACY.

Komunikat 28.03.2020r. dla słuchaczy, którzy przystępują do egzaminu maturalnego
Szanowni Państwo.
Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępni materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Zachęcam wszystkich słuchaczy aby zapoznali się z poniższym linkiem http://www.oke.jaworzno.pl/www2/zalaczniki/komunikaty/2020/20200324_Proba_EM.pdf i przystąpili do egzaminu o dowolnej porze dnia . Bardzo proszę o rozwiązanie arkuszy i przesłanie na e-mail szkoły do 12.04.2020r.

Komunikat 26.03.2020r.
W związku z wprowdzonym nauczaniem zdalnym, na stronie internetowej w zakładce "Ogłoszenia" będą publikowane tematy dodatkowych prac, które prosimy na bieżąco realizować i przesyłać na e-mail szkoły: sekretariat@nsdd.pl

Życzymy dużo zdrowia dla wszystkich.
Dyrektor Szkoły Danuta Dudzik

Pliki z tematami prac semestralnych dla poszczególnych kierunków do ściągnięcia poniżej (egzaminy prosimy przynieść do Szkoły na najbliższy wyznaczony termin zajęć, sem. VI i VIa LO przesyła wcześniej e-mailem na adres sekretariat@nsdd.pl).

Administracja sem. IV

Liceum Ogólnokształcące sem. II

Liceum Ogólnokształcące sem. IV

Liceum Ogólnokształcące sem. IVa

Liceum Ogólnokształcące sem. VI

Liceum Ogólnokształcące sem. VIa

Opiekun sem. II