logo firmyNiepubliczna Szkoła dla Dorosłych

w Żywcu

Trwa nabór na kierunek opiekuna medycznego. Rozpoczęcie zajęć 01.02.2017r. Zapraszamy.

Zapraszamy absolwentów szkół: podstawowych, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej.

Polecamy kierunek opiekuna medycznego, po którym zdobywa się wykształcenie średnie oraz kwalifikacje, które pozwalają na świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej (więcej informacji w zakładce "Typy szkół")

Zapisy w sekretariacie Szkoły. Zapraszamy.

Szkoła wydaje zaświadczenia do: ZUS, GOPS, MOPS, PCPR

W roku szkolnym 2016/2017 zapraszamy do:

- Liceum Ogólnokształcącego,

- Policealnej Szkoły kształcącej w zawodach:

   - technik informatyk,

   - technik rachunkowości,

   - technik geodeta,

   - technik administracji,

   - technik usług kosmetycznych,

   - technik BHP,

   - technik turystyki,

   - technik masażysta,

   - technik sterylizacji medycznej,

   - opiekun medyczny,

   - opiekun osoby starszej,

Szkoła kształci w systemie zaocznym. Nauka odbywa się w zjazdach dwudniowych                     (sobota i niedziela) dwa razy w miesiącu.